Sinds 2015 wordt een deel van de zorg en de jeugdhulp door de gemeente geregeld. De gemeente Krimpenerwaard houdt hier jaarlijks geld aan over. Het CDA wil kleinschalige wijkteams (nieuwe stijl) opzetten in samenwerking met betrokken vrijwilligers en zorgverleners in plaats van één groot sociaal team voor de hele Krimpenerwaard. Zo wordt iedereen gezien en krijgt iedereen de zorg die hij/zij nodig heeft. Problemen worden dan eerder gesignaleerd: voorkomen is beter dan genezen.

De gemeente moet mensen goed en snel helpen. Van de aanvraag tot de start van de hulp moet het sneller en minder bureaucratisch. Dit geldt voor jong en oud, van opvoedondersteuning tot traplift. Bij het CDA staat de menselijke maat voorop!

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

  • Procedure voor het aanvragen van zorg bij gemeente moet sneller en minder bureaucratisch. 
  • Regeling medische meerkosten voor mensen met een smalle beurs, die structureel hoge kosten hebben door medische problemen. 
  • Invoering van een Blijverslening voor ouderen die geen lening kunnen krijgen, waardoor aanpassingen aan het huis kunnen worden betaald. Zo kunnen zij langer in hun eigen huis blijven wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.