07 april 2017

Inbreng CDA fractie Lansingerland voor nieuw Luchthavenbesluit voor vliegveld RTHA

Inbreng CDA fractie Lansingerland voor nieuw Luchthavenbesluit voor vliegveld RTHA

Op 23 maart heeft de raad een uitgebreide presentatie gehad van verkenner Joost Schrijnen, aangevuld met statements van directeur Louwerse van de luchthaven, Hubert van Breemen van de Bewonersvereniging Tegen Vliegtuiglawaai, Suzanne Kuipers van de Natuur en Milieufederatie ZH en Thea vd Coevering, lid van de CRO als inwonersvertegenwoordiger van Lansingerland. Imco Janssen van de GGD was aanwezig om vragen te beantwoorden. DCMR kon toen niet aanwezig zijn.

Gisteravond hebben we in de commissie Ruimte de inbreng bepaald voor wethouder Fortuyn bij het opstellen van het regio-bestuurlijk advies voor de staatsecretaris. Dat gebeurt volgende week door de regionale bestuurlijke regiegroep (BRR) waarin Lansingerland, Rotterdam, Schiedam en de provincie zitten. De staatsecretaris beslist in de herfst over het nieuwe luchthavenbesluit. Op 16 mei ligt het regio-advies in onze commissie Ruimte, waarna de raad het op 1 juni vaststelt.

Johan van der Burg heeft gisteravond in de commissie namens de CDA fractie ingebracht:

      1. Leefbaarheid in Lansingerland is voor het CDA een groot goed; staat nu al zwaar onder druk.

      2. Wij onderschrijven het advies van de verkenner om de bestaande geluidsruimte en contour in ieder geval niet uit te breiden.

      3. T.a.v. uitplaatsing helikopters ontbreekt inzicht in de effecten. Wat zijn de gevolgen voor RTHA en voor de omgeving als helikopters naar elders gaan en daarvoor in de plaats vliegtuigen de ruimte in zouden vullen. Welke ruimte ontstaat exact door de uitplaatsing?

      4. Eerste indruk is dat zonder verdere maatregelen de inruil voor meer vliegtuigen de hinder in Lansingerland juist vergroot. Geen van de aanwezigen op 23 maart kon daarnaast de gezondheidseffecten van mogelijke vervanging aangeven. Hoe zit het o.a. met ultra fijnstof?

      5. Zolang er geen zicht is op een nieuwe locatie voor uitplaatsing van de helikopters, op de effecten ervan en op de maatregelen die genomen moeten worden om daarvoor in de plaats meer vliegtuigen toe te laten, kan in het nieuwe Luchthavenbesluit geen voorschot worden genomen op uitplaatsing.

     6.  Bij het geheel speelt ook een rol, dat vliegverkeer rond RTHA volgend is op dat rond Schiphol. 60% van de vliegbewegingen rond RTHA is daardoor nu al afwijkend van het vliegpad, met daardoor meer overlast. Uitbreiding handhavingspunten is nu al hard nodig. Gisteravond deed inspreker van der Ouderaa waardevolle suggesties voor een gunstiger vliegpad.

     7.  Instrumentarium om zakelijk profiel luchthaven te versterken is nauwelijks aanwezig. MRDH?

     8.  Avond- en nachtvluchten:

Maximum stellen aan dagrandvluchten: vgl. Eindhoven: tussen 22.00u en 23.00u max. 8!

Nachtvluchten: Huidig aantal categorieën met nachtelijke toestemming fors terugbrengen.

     9.  Hoe omgaan met komst van stillere vliegtuigen indien tijdens de looptijd van het nieuwe luchthavenbesluit toch stillere vliegtuigen aantreden. (Arke Fly heeft ze volgens directeur Louwerse nu al op Schiphol). Ruimte die zij creëren in de geluidshoeveelheid mag volgens het CDA slechts voor 50% worden opgevuld, conform Coalitieakkoord Lansingerland!

   10.  Wij onderschrijven krachtig de volgende punten van Schrijnen:

-Governance snel helder regelen en daarmee de aanspreekbaarheid;

-Communicatie en betrokkenheid omgeving sterk verbeteren;

-Maatregelen nemen om de huidige overlast aan te pakken zoals isoleren woningen.

-Instellen functie van bemiddelaar kan werken, maar is afhankelijk van zijn bevoegdheden!

Adviezen van DCMR in hun brief van 22 maart 2017 moeten landen in het advies aan de Stas.

              

Wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.