05 oktober 2021

Accommodatieplan Sport vastgesteld

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er gesproken over het accommodatieplan sport. Het CDA is, zoals de meeste mensen weten, zeer begaan met de sportverenigingen in onze gemeente. Het accommodatieplan sport is dan ook niet in eerste instantie door CDA-woordvoerder Dave Bergwerff als akkoord bevonden. Bergwerff vindt het belangrijk dat de sport in onze gemeente toekomstbestendig is en hier voldoet het accommodatieplan wat het CDA betreft enigszins aan. Echter heeft het CDA – samen met een aantal andere partijen – ideeën om deze toekomstbestendigheid nog meer te bevorderen.

Allereerst gaf Bergwerff een korte uitleg over het amendement genaamd: Aandacht voor sport in een specifieke kern

In het accommodatieplan staat beschreven dat de gemeente geen onderscheid maakt in verenigingen. Dus als er bij de ene vereniging een tekort aan capaciteit is en bij een andere vereniging een overschot compenseren zij elkaar. Dat in de basis zo gedacht wordt is helemaal niet verkeerd, dit laten wij ook zo, zie het amendement, aldus Bergwerff. Echter moet er volgens het CDA wel maatwerk geleverd kunnen worden. Verenigingen kunnen zeer verschillend zijn van elkaar, qua mentaliteit qua niveau van sporten, maar ook qua reisafstand. Verenigingen gevestigd in Berkel die gebruikmaken van velden in Bergschenhoek zorgt voor een andere situatie vergeleken met Bleiswijkse sporters die noodgedwongen naar Berkel moeten reizen. Hier moet dus maatwerk geleverd worden. Dit amendement zorgt voor het doen van maatwerk. Wat overigens past bij een gemeente die de sportiefste gemeente van Nederland wil worden en waar alle inwoners kunnen sporten. Het voorstel is aangenomen.

Amendement Voldoende veldcapaciteit ‘t Hoge land t/m 2030

Om te zorgen dat alle inwoners die willen sporten dit ook kunnen is het volgens Bergwerff van belang om voldoende capaciteit te genereren qua sportvelden. Hierbij doelt hij op het amendement ‘Voldoende veldcapaciteit ’t Hoge land t/m 2030’. Bij TOGB kan het wetraveld vervangen worden door een kunstgrasveld (zomer 2022) en bij CVV Berkel kan een natuurgrasveld vervangen worden door een kunstgrasveld (incl. verlichting, in 2023). Dit zorgt ervoor dat er tot 2030 voldoende capaciteit is bij de voetbal. De vrije grond bij het sportpark het Hoge land kan daardoor gebruikt worden voor realisatie van een hockeyveld om het capaciteitstekort bij HBR weg te nemen. Zo maken wij onze sportverenigingen toekomstbestendig zegt Bergwerff. Dit voorstel is aangenomen

Motie onderhoudskosten padelbanen

Wat betreft de motie Onderhoudskosten padelbanen beperkt zich volgens Bergwerff tot de vraag: welke onderhoudskosten nu wel en welke niet voor rekening van de gemeente, en welke kosten voor rekening van de vereniging zijn? Dit heeft er mee te maken of een sport binnen de basis infrastructuur sport valt. De padelsport valt daar niet onder. Valt een sport binnen de basis infrastructuur (sport), dan is de huur aan de gemeente hoger, maar wordt het onderhoud wel door de gemeente verricht. Valt een sport hier niet onder, zal de huur lager uitvallen, maar dan moeten zij wel hun eigen onderhoud faciliteren. De wens van de verenigingen wil het CDA graag onder de loep nemen bij de aanstaande tarievennota. Ook dit voorstel is aangenomen.

Motie vierde sportpark

De visie “Scoren met sport” gaat uit van bewegen en sporten voor iedereen in Lansingerland. Aangezien in de komende jaren in Lansingerland een toename te verwachten is aan inwoners vanwege bouwplannen in/op onder andere Wilderszijde, Westpolder, Merenweg, Lange Vaart en Wolfend zal er een toename komen aan inwoners die de huidige drie sportparken vermoedelijk niet kunnen opvangen. Het is noodzakelijk om nu al rekening te houden met de mogelijkheid dat het realiseren van een vierde sportpark of kleinere buitensportlocatie in de toekomst nodig zal zijn. Ook lokaal besturen vooruitzien is. Het daarom belangrijk is nu al te onderzoeken waar deze vierde buitensportlocatie zou kunnen worden gerealiseerd, en – gelet op de steeds schaarser wordende beschikbaarheid van gronden in onze gemeente – deze locatie voorlopig vrij te houden voor bestemming sport. Samen met mede-indiener PvdA is de motie van het CDA met ruime meerderheid aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.