06 juni 2022

Bespreekpunt: Nota van uitgangspunten de Wildert in de Raad van 2 juni jl.

CDA raadslid Charles van Harn bracht in zijn spreektijd het volgende aan de orde. De CDA-fractie heeft in de commissie ruimte van 17 mei jl. duidelijk het behoud- en hergebruik bepleit van het bestaande schoolgebouw. Maar helaas wordt er voor de gemakkelijkste weg gekozen. De sloophamer! Wij hebben als gemeente een uitvoeringsagenda duurzaamheid waarin aandacht wordt gevraagd voor circulaire economie.  Maar die agenda heeft volgens onze waarneming niet op tafel gelegen tijdens het voorontwerp van de Wildert. Mijn fractie vindt dit gemiste kans!

Wat het inpassen van het project de Wildert betreft in de directe omgeving mogen er wij toch vanuit gaan dat men zich bij het opstellen van het komende Bestemmingsplan houdt aan de uitgangspunten zoals  verwoord in deze Nota en ik citeer: • De aangrenzende bebouwing aan de Oranjestraat en de Wilhelminastraat heeft een hoge beeldkwaliteit; nieuwbouw dient hier qua maat, schaal en uitstraling op aan te sluiten. Dit schept hoge verwachtingen bij de omwonenden maar zeker ook bij mijn fractie. Mijn fractie zal  het toekomstige BP hier kritisch op beoordelen.

Het amendement ingebracht door L3B betreft het plint aan de Wilhelmina straat zijde. Hier wordt gevraagd het plint een uitstaling te geven die herkenbaar en passend is in een woonstraat. Dat is precies waar een grote groep omwonenden om hebben gevraagd. Juist ook en mede om deze bewoners een stem te geven heeft de CDA-fractie dit amendement mede ondertekend.

De motie van Wijlansingerland:

Wij zijn het over een aantal punten van de motie van harte eens zoals:

  •  maximaal behoudt van het groen en bomen.
  • de additionele parkeerplaatsen voortvloeiende uit de extra woningen en de geplande HOED mogen niet ten kosten mogen gaan van het groen in deze wijk.
  • wij staan achter het voorstel om de bovenste bouwlaag van de HOED ( huisartsen onder een dak) uit te voeren met een schuine kap. Dus hier geen doosvormig blok bouwen.

Maar over een aantal punten is de CDA-fractie het oneens met de indiener(s);

Indien er in deze motie plaats was geweest om de seniorenwoningen met een schuine kap uit te voeren omdat dit veel beter past in deze woonwijk had u ons wellicht aan uw kant gehad. Maar dit bleek na overleg niet mogelijk. Daarnaast wordt onder punt no.1 van de motie het getal van 30 seniorenwoningen genoemd. Dit was voor de indiener(s) als in beton gegoten… zo bleek bij navraag. Echter het getal 30 in deze ontwikkeling is voor de CDA-fractie niet heilig. Wij vinden het belangrijker dat deze ontwikkeling een mooie, kwalitatieve en passende uitstraling krijgt die past en aansluit bij de directe omgeving ook al zou dat ten koste moeten gaan van wellicht enkele appartementen. Het is tenslotte toch de bedoeling dat deze woningen ca. 80 jaar zullen blijven staan.  En daar moet je geen spijt van krijgen. Wij kunnen deze motie dan ook niet steunen.   

De CDA fractie vindt dat het proces hoe omwonenden bij deze ontwikkeling te betrekken veel beter moet dan toe is verlopen. Zet bewoners niet voor een voldongen feit maar geef hen de mogelijkheid een positieve inbreng te leveren. Wij hopen dat 3Bwonen maar ook de gemeente zich de kritiek m.b.t. de gelopen participatie zal aantrekken.

Op de diverse schriftelijke vragen eerder gesteld door de CDA-fractie werd door het college geantwoord dat pas na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten hier antwoord op kan worden gegeven. Voorzitter het ziet er naar uit dat wij vanavond de NvU zullen vast stellen. Mijn vraag aan de wethouder is dan ook : Binnen hoeveel tijd na vanavond kan mijn fractie die uitstaande antwoorden tegemoet zien? Hierop werd positief gereageerd door Kathy Arends die die zelfde avond afscheid nam als wethouder.

Voorzitter: De CDA-fractie kijkt uit naar een bestemmingsplan ( dit volgt na de NvU ) waar zowel de initiatiefnemer, de raad maar zeker ook de omwonenden blij van worden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.