06 oktober 2021

Bezoek CDA-Kamerlid Derk Boswijk

Op uitnodiging van Jan-Willem vereerde CDA-Kamerlid Derk Boswijk als woordvoerder tuinbouw (en defensie, onder andere) Lansingerland op vrijdag 1 oktober met een uitgebreid bezoek. Eerst togen we naar Robin van der Knaap in Bleiswijk, een jonge kweker van groene planten die het familiebedrijf van zijn vader met veel succes voortzet. Daarna togen we naar Paul Koppert in Berkel en Rodenrijs, eigenaar van de werledmarktleider in biologische gewasbeschermingsmiddelen. Het was heel goed om het belang van Lansingerland Home of Horti Science onder de aandacht te brengen van onze woordvoerder tuinbouw. Derk vertelde dat veel tijd en energie van LNV en de Tweede Kamer uitgaat naar stikstof en veeteelt, terwijl ook een succesvolle sector als de tuinbouw (meer) aandacht verdient. Hij werk daarom aan een initiatiefnota tuinbouw waarin hij onze concrete inbreng zeer goed kan gebruiken: Paul Koppert vertelde dat de toelating van biologische gewasbescherming veel te langzaam gaat, Robin vroeg aandacht voor de warmtetransitie die te langzaam verloopt.
Tijdens de lunch beantwoordde Derk alle vragen en zorgen van Wouter, Gert en Jellie, Frans, Rob en Rob, Charles over de formatie, bijvoorbeeld waarom de fractie niet aan een formatie met D66, Groenlinks, VVD en PvdA wilde zonder Christenunie erbij. Het antwoord was dat het CDA dan alleen zou komen te staan tegenover een ‘progressieve’ meerderheid op fundamenteel zaken als de vrijheid van onderwijs en medisch-ethische kwesties zoals de Wet op Voltooid Leven. Ook deelden leden hun zorgen over doorgeschoten bouwwoede die alle groen zou kunnen doen verdwijnen. Derk deelde die zorg, ook uit zijn ervaring als fractievoorzitter CDA-Utrecht, en bepleitte met ons het beter spreiden van woningbouw over heel Nederland dankzij investeringen in openbaar vervoer naar het Oosten en het Noorden. Hij hekelde als fris Kamerlid verder de afrekencultuur en de rol van media die hij in Den Haag aantrof, waarvan hij treffende voorbeelden gaf. Veel media zijn voortdurend op zoek naar extreme meningen en polarisatie wat dat in het nadeel werkt van een partij die de nuance zoekt. En waar de Kamer vaak schande roept van dit en dat, staat zij vaak zelf aan de basis van problemen in de uitvoering.
Derk kreeg lof van de leden voor zijn authentieke inbreng in o.a. het Afghanistan-debat en sprak vol overtuiging over de noodzaak en het geloof dat uiteindelijk scherpe, helder verwoorde maar ook verantwoorde christen-democratische keuzes in het politiek debat uiteindelijk beloond zullen worden. Derk realiseert zich daarbij ten volle dat de landelijke turbulentie in het CDA ons niet helpt bij het neerzetten van een goed verkiezingsresultaat in maart 2022, dat de fractie er alles aan moet doen om een goed en herkenbaar CDA-geluid te laten horen. Als jullie lijsttrekker gaf hij in elk geval mij zeker het vertrouwen dat zijn inzet groot en oprecht is. We danken Derk voor zijn tijd en zien uit naar een volgend bezoek van een Kamerlid aan onze mooie gemeente!
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.