12 februari 2023

Budget voor verkeerskundig onderzoek naar de knelpunten van de N209

In de commissie ruimte op 7 februari 2023 werd besproken om een ​​krediet van € 475.000 beschikbaar te stellen voor een uitgebreid onderzoek naar de in totaal 12 kruisingen en tussenliggende trajecten van de N209 in Lansingerland.

Al jaren wordt er gesproken over de N209, de verkeersstroom van Lansingerland. Door de gemeente is er de afgelopen jaren verschillende keren een oproep aan het college van B&W gedaan om samen met de provincie Zuid-Holland een integraal plan te ontwikkelen om de doorstroming, veiligheid, ontsluiting en leefbaarheid binnen de gemeente te verbeteren. De start en fasering van de bouw van de woningbouwlocaties Merenweg en Lange Vaart in Bleiswijk en Wolfend in Bergschenhoek zijn afhankelijk van de maximale maatregelen op de N209. Het is dus van belang om de knelpunten op en rond de N209 snel en daadkrachtig, samen met de provincie op te lossen.

Op 21 januari 2022 spraken gedeputeerde Zevenbergen (provincie Zuid-Holland) en wethouder Fortuyn om een gezamenlijke studie te doen naar deze knelpunten, en naar het oplossen ervan. Ondertussen is een projectorganisatie opgezet en een gezamenlijk plan van aanpak voor de eerste processtappen opgesteld. Het doel van het verkeerskundig onderzoek is om alle kruisingen en trajecten van de knelpunten te analyseren en voor de knelpunten met de hoogste prioriteitsoplossingen te zoeken. Uitgangspunt is dat de N209 toekomstbestendig wordt en er wordt gerekend met alle aankomende ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw, ontwikkeling bedrijventerreinen en de gevolgen van de verbinding A16/A13.

Als gevolg van de hoge urgentie is het voorstel van het college om voorlopig de financiering van het onderzoek te trekken. De N209 is echter wel een provinciale weg en daarmee de verantwoordelijkheid van de provincie. Er zullen dus met de provincie financieringsafspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de goede kosten en de daaropvolgende uitvoering.

Het gevraagde budget betreft het verkeerskundig onderzoek en valt ook onder het ontwerpen van verschillende oplossingsvarianten voor deze knelpunten. Het onderzoek zal naar verwachting eind 2023 zijn afgerond. In de fase na dit onderzoek (geen deel voortgekomen uit het voorgestelde budget) komen de oplossingskeuzes voor de knelpunten met de hoogste prioriteit aan de orde en is het streven naar een uitvoeringsprogramma op te stellen in de eerste helft van 2024.

De hele commissie kon instemmen met het raadsvoorstel voor het gevraagde budget, wat in de raadsvergadering van 23 februari zal worden aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.