13 maart 2022

CDA Lansingerland: Inzet en beleid beloond met zetelwinst

Het CDA Lansingerland heeft een mooie verkiezingswinst geboekt: van vijf naar zes zetels. Landelijk deed het CDA het bij deze gemeenteraadsverkiezingen zelfs beter dan verwacht en bleef met zijn traditioneel trouwe kiezers op het platteland redelijk overeind. De opkomst was met iets meer dan 50 procent teleurstellend. In veel gemeenten kwamen minder tot fors minder kiezers opdagen dan vier jaar geleden. De oproep van de landelijke kopstukken van de partijen om toch vooral gebruik te maken van het democratische stemrecht, sorteerde onvoldoende effect. De campagneleiders van de politieke partijen wisten ook niet waarom de kiezer het nog erger liet afweten dan bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen. Eén ding wisten ze wel: daar waar persoonlijkheden in de lokale politiek actief zijn, werd gescoord.
 
Vertrouwenscrisis
De gemeenteraadsverkiezingen bevestigen nog eens de vertrouwenscrisis in de politiek. De helft van de kiezers bleef thuis. Kiezers die wel kwamen opdagen, steunden de lokale lijsten en lieten de nationale partijen zo verder eroderen. De lokale lijsten zetten hun opmars door en drukken in steeds meer gemeenten de landelijke partijen langzamerhand uit de raad. Eén ding is dan ook overduidelijk: geen enkele landelijke partij wist een stempel te drukken op deze stembusgang. De werkelijke winnaars van de verkiezingen zijn (opnieuw) de lokale partijen. Al sinds 2010 behalen ze gezamenlijk meer stemmen dan welke landelijke partij dan ook. Dit jaar stemde ruim 36 procent van de kiezers op een partij zonder landelijk partijbureau of Kamerzetels. En dus op een partij die het moet doen zonder subsidie van de rijksoverheid. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de winst van de lokale partijen duidt op een diep wantrouwen in de landelijke politiek. En geheel onterecht is dat niet helemaal. Uit verschillende onderzoeken blijkt inderdaad dat wie landelijke politici niet vertrouwt, sneller geneigd is op een lokale partij te stemmen. Bovendien is al langer bekend dat het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren daalde. De perikelen tijdens de kabinetsformatie, met de ‘functie elders’ van Pieter Omtzigt, het ontspoorde debat over de positie van Rutte en het eindeloos buitensluiten van de ander, heeft wat dat betreft weinig goeds gebracht.
 
Nieuw gemeentebestuur.
De uitslagen zijn een eerste stap in het politieke proces dat moet leiden tot een nieuw gemeentebestuur. Collegevorming zal in vele plaatsen nog moeilijker worden dan vier jaar geleden. Coalities van vier of vijf fracties wordt eerder regel dan uitzondering. Dat komt ook omdat de gemeenteraden her en der worden aangevuld met nieuwkomers die al eerder landelijk voet aan de grond kregen. De oude gemeenteraad heeft ondertussen tot en met dinsdag 29 maart de tijd om na te gaan of de benoemde kandidaten aan de voorwaarden van het raadslidmaatschap voldoen. In het geloofsbrievenonderzoek wordt verder gekeken of een kandidaat in de gemeente woont, volwassen is en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Op woensdag 30 maart komt de nieuw gekozen gemeenteraad voor het eerst in een vergadering bijeen. Diezelfde dag treden de oude raadsleden af. Een nieuw gemeentebestuur – het college van burgemeester en wethouders – is dan meestal nog niet gevormd. De grootste fracties zullen proberen met meer dan de helft van de raadszetels een meerderheidscollege te vormen, maar ook een minderheidscollege behoort tot de mogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor de collegevorming ligt bij de fracties zelf. In de Gemeentewet is daarover niet veel vastgelegd. Doorgaans ligt het initiatief bij de grootste partij. Om partijen nader tot elkaar te brengen, kan de nieuwe gemeenteraad ook een informateur aanstellen. Ook de griffier, die tijdens de raadsvergaderingen de rol van secretaris vervult, kan de fracties daarbij ondersteunen. De collegeonderhandelingen resulteren normaalgesproken in een akkoord waarin de collegepartijen hun plannen optekenen. Het CDA is én blijft geworteld in heel Nederland. Onze 1105 raadsleden staan in het hart van de samenleving en vormen de ruggengraat van onze partij. Wij maken een diepe buiging voor alle CDA kandidaten op de lijsten, waaronder de vele vrijwilligers die zich de afgelopen tijd met hart en ziel hebben ingezet. Fantastisch om zoveel energie en enthousiasme te hebben gezien! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.