12 februari 2023

Een brug te ver

November 2021 verscheen er in onze nieuwsbrief ook een stukje met deze titel. Daarin verklaarde de toenmalige fractie waarom het CDA tegen de woningbouwplannen bij station Lansingerland-Zoetermeer had gestemd:

  • Omdat ze hier in plaats van een woonwijk een campus wil creëren met hoogwaardige innovatieve bedrijvigheid, kennisinstituten en onderwijs gerelateerd aan Horti Science.
  • Vanwege de toen geldende onzekerheden, financieel, qua geluidsoverlast, hoogspanningsleidingen en leefbaarheid, maar ook vanwege het gebrek aan een alternatieve locatie voor de 3 geplande windturbines.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en heeft het braak laten liggen van deze grond de belastingbetaler al meer dan EUR 1.000.000 gekost aan organisatie- en rentelasten. Er is nog steeds geen risicoanalyse uitgevoerd en de op zich al wankele financiële onderbouwing is verder verouderd. De voornaamste ‘actie’ is dat wethouder Fortuyn keer op keer inspreekt bij Provinciale Staten, om de provinciale bestemming als bedrijventerrein gewijzigd te krijgen. Maar Gedeputeerde Staten eist huiswerk voordat ze een bestemmingswijziging in overweging neemt: bewijs dat daar een gezonde en leefbare woonwijk kan komen, dat er vraag is naar dat soort woningen en waar de bedrijven en windturbines dan terecht kunnen. Maar in plaats van netjes dat huiswerk te maken, kiest het college voor powerplay en probeert men grote broer Rotterdam en de Rijksoverheid voor zijn karretje te spannen, tevens speculerend op nieuwe verhoudingen na de Statenverkiezingen.  Tijdens het debat over Bleizo op woensdag 8 februari, waar Jan-Willem namens de fractie het woord voerde, bleken gelukkig ook de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie ongeduldig te worden: de VVD vroeg om een plan B, de ChristenUnie was sceptisch over de planning en GroenLinks fulmineerde dat de windturbines nu eindelijk eens moesten worden gebouwd.

Nuchter analyserend lijkt het een kwestie van tijd voordat een Raadsmeerderheid tot de conclusie komt dat het gebied beter tot zijn recht komt met een mooie campus, dan met een ongezonde en geïsoleerde woonwijk. Wanneer dat moment aanbreekt, dan kan het ook snel gaan, nu we weten dat Wageningen UR 10 mln. gaat investeren in nieuwe kassen, Lentiz een nieuwe school wil bouwen en ondernemers plannen smeden voor dit gebied. Maar tot die tijd, zo lang als het Ontwikkelperspectief door een meerderheid nog serieus genomen wordt, roepen we op om in elk geval te onderzoeken:

  • welke maatregelen uitgevoerd moeten worden voor het bereiken van een gezonde leefomgeving inpassing en hoeveel dat kost;
  • wat het hele plan kost en oplevert, welke risico’s er zijn, en dat kritisch en onafhankelijk te laten toetsen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.