18 oktober 2021

Hans Huibers voorgedragen als partijvoorzitter

Het CDA-Partijbestuur heeft na een selectieprocedure onder leiding van Hanke Bruins Slot besloten om Hans Huibers voor te dragen als nieuwe partijvoorzitter van het CDA. Daarnaast zijn Mirjam van ‘t Veld (vice-voorzitter), Mark Buck (secretaris), René Bolle (penningmeester), Paul Rüpp, Ciel Stevens en Devie Badloe (algemeen bestuurslid) voorgedragen. Op het najaarscongres van zaterdag 11 december zal het nieuwe Landelijk Bestuur door de leden worden benoemd.

Motivatie selectiecommissie

In Hans Huibers ziet de commissie een partijvoorzitter die, samen met het Landelijk Bestuur, leiding kan geven aan de partij. Dit vanuit zijn bestuurlijke ervaring, waaronder Directeur MBO Raad, en de verschillende maatschappelijke en politieke functies zoals het voorzitterschap van het CDA Noord-Holland die hij heeft bekleed. Met hem heeft de partij een energieke ambassadeur naar buiten en een voorzitter die de verbinding opzoekt tussen leden, de afdelingen en de netwerken. Als oud-voorzitter van het CDJA heeft hij een goed gevoel voor de belangen van het jonge talent binnen de club. Tegenwoordig begeleidt hij vanuit zijn ervaring en persoonlijke interesse jonge talentvolle ondernemers en politici. Als oud-penningmeester van het WI en oud-Tweede Kamerlid heeft hij zicht op de politieke inhoud en kan hij vanuit de functie van partijvoorzitter de driehoek WI, Vereniging en fractie versterken. Hans Huibers is een betrokken, empathisch, integer en authentiek christendemocraat met brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring. De commissie ziet bij hem alle kenmerken van de voorzitter terug. Hij is een teamspeler en een coach, voor bestuur en toekomstig talent. Met Hans Huibers krijgt het CDA een ervaren voorzitter die met een moderne en vernieuwende aanpak onze partij verder in beweging gaat brengen.

Mogelijkheid tot tegenkandidaten

Tot en met 6 november kunnen tegenkandidaten zich kandideren met de vereiste steun van ten minste drie provinciale, of tien gemeentelijke afdelingen of 1% van de leden. Dit is mogelijk voor alle functies in het Landelijk Bestuur. Tijdens het najaarscongres van 11 december zal er in ieder geval over mogelijk tegenkandidaten door de leden worden gestemd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.