25 mei 2022

Hoogwerker laat zien hoe hoog er gebouwd gaat worden aan de Wildert (Berkel & Rodenrijs)

Met de hoogwerker geven omwonenden aan hoe hoog het Gezondheidscentrum = HOED ( huisartsen onder een dak) gaat worden.

Dinsdag 17 mei stond op de agenda van de Commissie Ruimte: besluitvorming:  Nota van Uitgangspunten m.b.t. de Wildert in Berkel en Rodenrijs.

In het kort: Woningbouwcorporatie 3B Wonen heeft langs de Oranjestraat in Berkel 10 woningen in eigendom. Deze zijn verouderd (1958) en moeten vernieuwd dan wel her ontwikkeld worden. Naast deze woningen staat een oude school / peuterspeelzaal (eigendom van de gemeente) die niet meer als zodanig gebruikt wordt. 3B Wonen en de gemeente hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of herontwikkeling van dit gehele gebied tot woningbouw mogelijk is.

Bij 3B Wonen hebben zich een groep huisartsen en een apotheker gemeld die ook op zoek zijn naar huisvesting in Berkel-Noord. 3B Wonen is in het proces de belangrijkste initiatiefnemer. Zij hebben het voortouw genomen in de participatie die de gemeente in een dergelijk project vraagt. De gemeente heeft de ruimtelijke voorwaarden verwerkt in een Nota van Uitgangspunten. Tot zover de intro.

Het is al vaker voorgekomen zoals bij de projecten Maalderij Treurniet en Driehoek Noorpolder dat het proces van burgerparticipatie verre van vlekkeloos is verlopen. Zo ook hier bij het project de Wildert.

CDA raadslid Charles van Harn begon zijn eerste termijn als volgt: Voorzitter, wij kennen 3Bwonen als een serieuze woningbouwvereniging die binnen Lansingerland goed bekend staat. Maar t.a.v. de burgerparticipatie waarvan zij bij deze ontwikkeling het voortouw van de gemeente heeft gekregen, moeten we nu helaas constateren dat een grote groep omwonenden zich in de kou voelt staan en niet gehoord weet omdat zij wel mogen mee praten over kleine zaken maar de echte grote zaken waar het omgaat: zoals het Gezondheidscentrum, de hoogte van de bouw en het aantal woningen blijken dan niet bespreekbaar te zijn in de “meedenkgroep” die 3Bwonen zelf in het leven heeft geroepen.

Dat de vele omwonenden niet blij waren met het gelopen proces bleek wel uit het aantal insprekers, 10 in totaal. Een unicum. De directeur van 3Bwonen mevrouw Vliet-Vlieland kon dan ook niet anders tijdens haar inbreng dan toegeven dat er heel wat zaken voorverbetering vatbaar zijn. Bijvoorbeeld het aanstellen van een onafhankelijk- voorzitter en notulist bij de Meedenkgroep.

De CDA fractie was ook kritisch richting wethouder Arends. Waarom wethouder heeft u niet een beeldvormende avond georganiseerd waarin alle belanghebbende aan het woord kunnen komen, waarin voor- en tegenstanders, huisartsen, apotheek, 3BWonen, de historische vereniging Berkel en Rodenrijs, de gemeente Lansingerland etc. hun visie kunnen geven zodat de commissie/raad een compleet beeld krijgt van de mogelijkheden, onmogelijkheden en alternatieven voordat zij met elkaar in debat gaan? 

De CDA-fractie pleite vervolgens voor het behoud van het schoolgebouw aan de Wildert. Waarom wethouder heeft het college niet overwogen om de voormalige peuterspeelzaal waarvan zij zelf de eigenaar is nieuw leven in te blazen door deze kindvriendelijke locatie aan te bieden aan, als voorbeeld, kinderopvang Het Paleisje?  Maar het vond geen gehoor.

Het was betreurenswaardig te constateren dat er niet was gekeken naar alternatieve locaties voor het nieuwe “Gezondheidscentrum”. Dit bleek uit de beantwoording van het college op één de vele technische vragen die het CDA voorafgaand aan de bijeenkomst aan hen had voorgelegd,

De CDA-fractie gaf aan dat zij graag het volgende gerealiseerd zou willen zien:

  • Bouw sociale woningen met een zorgcomponent voor senioren van 75+.
  • Maximaal twee bouwlagen waarvan de tweede bouwlaag met schuindak.
  • Behoud het dorpse plantsoen maximaal want dit is niet alleen belangrijk voor de buurt maar ook voor vele Berkelaren zo hoorden wij van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs.
  • Geef de woningen een dorpse uitstraling zoals bijvoorbeeld de ca.10 jaar oude woningen in de Oranjestraat.
  • Maak de voormalige peuterspeelzaal weer opnieuw beschikbaar voor jonge kinderen of voor andere maatschappelijke doeleinden zodat de school niet gesloopt hoeft te worden.
  • 3Bwonen geeft in haar presentatie zelf aan dat niet alles in beton is gegoten, dat het hier nog een massastudie betreft. Er kan dus zeker nog het e.e.a. worden aangepast middels het indienen van amendementen en moties.
  • Te beginnen met de term “Gezondheidscentrum”, Deze heeft nogal voor ophef gezorgd  bij omwonenden. Het wordt voortaan HOED Huisartsen Onder Eén Dak zo liet mevrouw Vliet Vlietman Charles van Harn weten als antwoord op zijn hier vraag hier over.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.