19 september 2019

Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten in Lansingerland

Het CDA vindt het een goede zaak dat na de succesvolle beeldvormingsavond van 29 mei jl. er nu een Beleidsnota  Huisvesting voor Arbeidsmigranten in Lansingerland voorligt ter bespreking. We weten dat er iedere werk dag vele honderden auto’s Lansingerland in- en uitrijden met arbeidsmigranten die in Lansingerland werken maar buiten Lansingerland hun huisvesting hebben.

Wij als CDA zijn het er van harte mee eens dat huisvesting dichtbij de werkplek heel belangrijk is! Niet alleen voor de glastuinbouw maar ook voor de vele andere bedrijven binnen Lansingerland. Wanneer er niets gebeurd aan dit probleem zal het een grote bedreiging worden voor de continuïteit van de bedrijven in Lansingerland.

Wat opvalt in deze beleidsnota dat het voornamelijk over de Glastuinbouw gaat alsof het probleem andere bedrijven niet aan zou gaan. Er is hierover voorafgaand aan deze bijeenkomst al een vraag gesteld om de doelgroep breder te nemen dan de glastuinbouw. Het antwoord daarop van het College was niet helder.

Daarom de volgende vraag aan de wethouder: Geldt het beleid wat we nu behandelen ook voor sectoren en bedrijven anders dan de glastuinbouw?

In Lansingerland is behoefte aan 700-1450 bedden voor arbeidsmigranten en daarbij zijn niet opgenomen de niet glastuinbouw bedrijven zoals Hello Fresh en vele bedrijven op Oudeland.

Er wordt in de nota gesproken over de start van een veelbelovende “pilot” voor huisvesting van 140 arbeidsmigranten aan de Violierenweg. Omdat hier verder weinig over wordt vermeldt in de voorliggende nota heeft het CDA de volgende vragen:

-        Aan welke eisen en wet en regelgeving moet de pilot voldoen?

-        Voor hoeveel jaar wordt er een vergunning afgegevenn

-        Waarom  is er gekozen voor een pilot van 140 bedden terwijl tijdens de beeldvormingsavond werd geadviseerd te starten met een pilot van ca. 60 bedden?

-        Komt er een huismeester op het pilot project?

In het alinea Handhaving is er sprake van dat het gemeentelijk team Bouwen en Milieu periodieke controles uitvoert bij alle geregistreerde panden…  En zo staat er dat bovenvermelde inspanningen om ( tijdelijke) uitbreiding vragen van de formatie toezichthouders.  Hiervoor zal een krediet worden gevraagd.

Vraag: Kan de wethouder de noodzaak van de uitbreiding en het aan te vragen krediet verder toelichten.

Kamergewijze bewoning in het buitengebied: Hier wordt aangegeven om het aantal personen per woning niet te limiteren maar te koppelen aan minimaal 12 m2 vloeroppervlak per persoon. Ik hoop dat hier sprake is van een verschrijving en dat hier bedoeld wordt woonoppervlak zoals dat in de woningbouwsector van toepassing is. Bij woonoppervlakte gelden allen de m2 met een stahoogte van minimaal 1.50 m .

Graag zou ik dit van de wethouder bevestigd krijgen.

Wij starten met het ontwikkelkader….  Waarvoor tijdelijk een expert zal worden ingehuurd. e.e.a. wordt de tweede helft van 2019  opgesteld en aan u voorgelegd….Opmerkelijks is dat het pilotproject pas eind 2020  geëvalueerd wordt.

Vandaar de volgende vraag aan de wethouder: E.e.a. klinkt niet logisch want hoe kunnen de ervaringen en ”lessons learned” van de pilot dan opgenomen worden in het op te stellen ontwikkelkader?

Ten slotte doe ik hierbij een appel om bij het opstellen van het ontwikkelkader m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten gebruik te maken van de reeds aanwezig kennis binnen de glastuinbouw zowel in het Oostland als wel in het Westland.

Charles van Harn,

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.