25 februari 2023

Huiswerk voor Bleizo

Donderdag werd onze motie ‘onderzoek ten behoeve van een integrale afweging voor Bleizo-West’, ingediend samen met de VVD en GroenLinks met algemene stemmen aangenomen. Een mooi resultaat, ondanks tegenstand vanuit wethouders Muis en Fortuyn. Zoals in de vorige nieuwsbrief al gehoopt, maakt de Raad hiermee een einde aan de powerplay-strategie van de gemeente Lansingerland die zonder argumenten de provinciale bestemming voor Bleizo gewijzigd wilde krijgen naar woningbouw. De provincie kreeg tabak van dat armpjedrukken door onze gemeente, zoals je terugleest in de toon van de brieven die zij en ook andere regionale gemeenten naar Lansingerland stuurden. Het huiswerk dat het college nu moet gaan maken, voordat de provincie de bestemming wil heroverwegen, bestaat uit vier onderdelen:

  1. Een definitief gemeentelijk besluit en regionale instemming voor één of meerdere haalbare alternatieve locatie(s) voor 12MW windenergie.
  2. Onderbouwing van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het woningbouwprogramma, wetende dat er al meer dan 150% van de vraag aan bouwplannen bestaat, zodat concurrentie met andere plannen in de regio Haaglanden of Rotterdam op de loer ligt.
  3. Onderbouwing dat de nu gereserveerde ruimte voor het bedrijventerrein niet nodig is
  4. Inzicht in en onderbouwing van de inpassingsmaatregelen om te voldoen aan de vereisten van een gezonde leefomgeving en hoe die bekostigd gaan worden. De provincie wil voorkomen dat een scenario ontstaat waarbij eerst uit de integrale afweging volgt dat gekozen wordt voor woningbouw op Bleizo-West en later blijkt dat de benodigde inpassingsmaatregelen kostentechnisch niet zijn op te brengen binnen de grondexploitatie waarmee de gebiedsontwikkeling onder druk komt te staan of sociale woningbouw onvoldoende haalbaar blijkt.

Onze positie is en blijft helder: wij zien Bleizo als een mooi gebied voor onderwijs, onderzoek en innovatieve bedrijvigheid. Anderen willen er 5000 woningen in hoogbouw realieren. Maar mooi om te merken is dat alle fracties– zo verschillend als ze ook naar de toekomst van Bleizo kijken –inhoudelijke voortgang wil boeken en de 1,5 jaar stilstand moe is. De Graaf (VVD) memoreerde dat voor Wilderszijde wel 20 jaar plannen zijn gemaakt en dat we herhaling van zo’n slepend proces moet voorkomen (ook als dat betekent dat we ons verlies moeten nemen en een ander plan moeten maken). Een ander Raadslid vroeg zich af of men wel geleerd heeft van de hele VINEX-geschiedenis, of het plan niet op drijfzand is gebaseerd. Dat zal de komende tijd gaan blijken: wordt het huiswerk minimalistisch ter hand genomen, of serieus, grondig en waar nodig onafhankelijk? We houden – gelukkig nu als hele Raad - vinger aan de pols en hebben gevraagd om tenminste tweemaandelijks een rapportage over de voortgang te ontvangen van het college. Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.