22 december 2019

Lachgasverbod in Lansingerland

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 december heeft de Raad besloten dat hinderlijk lachgasverbruik in Lansingerland verboden is. Op initiatief van de ChristenUnie, gesteund door CDA Lansingerland, PvdA en WIJ is er een amendement ingediend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die dit verbod instelt. Dit amendement haalde het ruim, alleen D66 en een deel van de fractie van GroenLinks stemden tegen.Het CDA Lansingerland vindt een verbod op lachgas, vooruitlopend op landelijke wetgeving, zeer gewenst. Sinds lachgas niet meer onder de Geneesmiddelenwet valt is het gebruik, met name onder jongeren, zeer sterk toegenomen. Gebleken is dat het gebruik van lachgas ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben, dat door het gebruik van lachgas in het verkeer de verkeersveiligheid in gevaar komt, dat er veel zwerfafval zoals patronen en ballonnen blijft liggen na het gebruik van lachgas en dat lachgas een zeer sterk broeikasgas is en daarmee slecht voor het klimaat. Genoeg redenen dus om een krachtig signaal af te geven dat het gebruiken van lachgas ongewenst is en dat dit derhalve verboden moet worden in de openbare ruimte. Daarnaast is het van belang dat we ook inzetten op preventie en voorlichting door scholen en jongerenwerkers, want met verbieden alleen zijn we er niet. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.