CDA - Lansingerland 18-12-2021
09 november 2022

Oranjetuin 19 te Bleiswijk

Op woensdag 9 november verscheen er een artikel in het AD over een voormalige starterswoning die 3B Wonen nu op de markt aanbiedt, Oranjetuin 19 in Bleiswijk. Een kijkje achter de schermen van het werk een Raadslid: waar komt dit nieuws vandaan?

Afgelopen zomer benaderden inwoners van Bleiswijk Charles van Harn als raadslid voor het CDA Lansingerland met de vraag: Waarom is de woning aan de Oranjetuin 19 al meer dan een jaar onbewoond? Wat blijkt: In de zomer van 2021 heeft de vorige eigenaar zijn woning verkocht aan onze lokale woningcorporatie, 3B Wonen. Het is namelijk een zogenaamde MGE-woning. Dat staat voor Maatschappelijk Gebonden Eigendom. De MGE-voorwaarden voor deze woning lopen van 2005 tot 2025 en hebben als doel het kopers mogelijk te maken een sociale huurwoning te kopen tegen een laag tarief. Tegelijk wijst het woord ‘gebonden’ erop dat de eigenaar het huis niet op de vrije markt mag doorverkopen. Stijging of afname van de woningwaarde wordt bij verkoop gedeeld tussen de voormalige eigenaar en de corporatie. In dit geval werd de verkoopprijs beslecht op € 305.000,-.

Normaal gesproken had 3B Wonen deze woning vorig jaar opnieuw aan starters moeten aanbieden. En toch heeft deze woning meer dan 16 maanden leeggestaan. Van Harn benaderde 3B wonen in juli en kreeg begin september als antwoord: “We zijn in overleg met de gemeente Lansingerland om de MGE voorwaarden die nog tot 2025 lopen voor deze woning op te heffen.” In de commissie Ruimte van 4 oktober jl.. antwoordde wethouder Muis aan Van Harn: “De woning is destijds gebouwd volgens de MGE-regeling, maatschappelijk gebonden eigendom. Van 2005 tot 2025, om starters de mogelijkheid te bieden om een betaalbare woning te kopen. Met de regeling zou de woning 20 jaar lang bestemd zijn voor de doelgroep starters. De bewoners van Oranjetuin 19 hebben voor afloop van deze regeling de woning aan 3B Wonen terug verkocht, dat is voor afloop van de regeling verplicht. De woningmarkt heeft zich in die jaren explosief ontwikkeld, waardoor de marktconforme waarde van de woning ver boven een starterstarief ligt. Wanneer je de woning dan nu op het eind van deze termijn zou verkopen voor een starterstarief, dan mogen de nieuwe bewoners die woning vanaf 2025 verkopen volgens marktconforme tarieven. Dan zou je zeggen: dat is heel fijn voor die bewoners, die maken dan enorme winst. Alleen, het is maatschappelijk gebonden eigendom en je wilt eigenlijk ook dat het geld, dat het meer waard is, ten goede komt aan die starters en niet één toevallige starter, die dan het geluk heeft dat hij die woning op dit moment kan kopen en voor heel veel geld kan verkopen. Dat is niet het doel en ook niet de geest van die regeling. We willen de regeling niet zomaar opheffen, maar wel zoveel mogelijk zorgen dat die financiële meerwaarde in de sector blijft en dat die winst niet bij de eerstvolgende koper terecht komt. Daarom is geconcludeerd dat de MGE-regeling bij deze casus zijn doel voorbijstreeft en daarom is besloten om die regeling voor deze ene woning op te heffen.”

Dit heeft er toe geleid dat 3B Wonen de woning nu op Funda aanbiedt voor € 475.000,-.  Zij heeft deze woning een jaar geleden aangekocht voor € 305.000,-. Een verschil van € 170.000,-. Natuurlijk blijft dat geld beschikbaar voor de sociale woningbouw, maar toch wringt het. Van Harn blijft moeite houden met de gang van zaken:

“Ten eerste is die enorm lange leegstand echt niet te verkopen. Dat krijg je als je tijdens de wedstrijd de regels wilt wijzigen. Het argument daarvoor, dat woningen in waarde stijgen en dat het voordeel dan bij de eigenaar belandt, is echt nieuw en was al vanaf 2005 als kenmerk of nadeel van de regeling bekend. Dat omwonenden mij nu vertellen dat ze ook afwillen van de MGE-status viel te verwachten, want hier is sprake van rechtsongelijkheid.

Ten tweede vraag ik me af wat 3B Wonen met al die andere woningen in Lansingerland gaat doen die ‘uit de regeling lopen’ en die zij voor 2025 weer in bezit krijgt. Je zou per geval moeten onderzoeken of die woning aan de voorraad sociale huurwoningen kan worden toegevoegd, ook omdat de gemeente en 3B Wonen hebben afgesproken de sociale huurvoorraad te willen uitbreiden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.