27 juni 2022

Steun voor plan CDA Lansingerland om te investeren in warmtenetten

Het CDA Lansingerland wil een fonds van 10 miljoen euro instellen om met name tuinders zo snel mogelijk aan te sluiten op het warmtenet. Deze groep ondernemers wordt hard geraakt door de explosief gestegen gasprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne, waarbij Rusland de gaskraan dichtdraait richting Europa. Met geothermie en met restwarmte uit het Rotterdamse havengebied kunnen kassen worden verwarmd. Andere partijen in de gemeenteraad reageerden enthousiast op het idee. Het CDA Lansingerland wil dit idee gaan uitwerken tot een voorstel en dit in het najaar presenteren.  

“De noodzaak van het afstappen van aardgas verdient denk ik geen nadere toelichting, ook niet voor het behoud van de concurrentiepositie van de tuinbouw en voor de betaalbaarheid van de energie voor huishoudens”, zo hield duo-raadslid Michel Krieger de commissieleden voor tijdens het behandelen van de kadernota. “Als sector en overheid nu samen investeren in verduurzaming, dan houden ook financiers zoals de Rabobank vertrouwen in de duurzame toekomst van de tuinbouw. Laten we het nu zitten, dan trekken er hele donkere wolken samen boven de sector.”

Niet alleen tuinders, ook inwoners kunnen profiteren van het warmtenet, te beginnen in Boterdorp in Bergschenhoek. “Eneco wil die woonwijk afkoppelen van de warmtekrachtcentrale hier naast het gemeentehuis, om een aansluiting te maken op de RoCa-warmteleiding hier verderop. Voor uitbreiding van het warmtenet is primair geld nodig van de private sector en van het Rijk, maar secundair is er cofinanciering nodig. Daarom willen we het college vragen om een apart fonds in te stellen van 10 miljoen euro voor dit doel, voor uitbreiding van het warmtenet. Deze ‘oorlogskas’ kan dan stapsgewijs aan de hand van concrete business cases benut worden.”

Tijdens de behandeling van de kaderbrief in de commissie plaatste het CDA Lansingerland ook nog enkele kritische kanttekeningen. De gemeente moet namelijk bezuinigen op de structurele uitgaven.  “Terwijl veel middeninkomens het lastig hebben door de toegenomen inflatie wil dit college de lasten verhogen voor de inwoners om gratis openbaar vervoer voor 65-plussers mogelijk te maken. Wat het CDA Lansingerland betreft zijn dat de verkeerde prioriteiten en gaan de lasten alleen omhoog als we eerst alles op alles hebben gezet om op een maatschappelijk acceptabele manier te bezuinigen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.