06 juni 2022

Toetsingsnorm van lood voor grond in woonwijken

In de Gemeenteraadsvergadering van 2 juni moest de Geactualiseerde Bodemnota en Bodemkwaliteitskaart worden vastgesteld. In de commissie Ruimte op 12 april en in de Raadsvergadering op 12 mei is uitvoerig gesproken over de, in de nota en de daarin voorgestelde verhoging van het loodgehalte van grond in woonwijken van de landelijke norm van 210 mg/kg naar 300 mg/kg.

In de raadsvergadering van 12 mei is besloten om het besluit aan te houden zodat hierover overleg kon zijn met de GGD en de DCMR. Het overleg is gevoerd door Menno Duk (GL) en Arjen Hofman (CU) en zij hebben n.a.v. daarvan nog meer technische vragen gesteld aan het college. Het gevoerde overleg en de beantwoording heeft niet direct tot meer duidelijkheid geleid. GGD en DCMR hanteren andere waarden en/of interpreteren deze anders.

Lansingerland hanteert dezelfde toetsnormen als die van de gemeenten in het Rijnmondgebied: Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, het Rotterdams beleid. Lansingerland heeft echter geen overeenkomst met de grondbank Rotterdam. Het grondverzet wordt uitbesteed aan aannemers uit de regio. Lansingerland wordt omringt door Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Zuidplas en voor een klein gedeelte Rotterdam. Voor het CDA was het daarom de vraag waar Lansingerland zich op moet richten.

Uit het door het CDA gehouden onderzoek naar de gehanteerde maximale waarden voor lood in onze buurgemeenten Zuidplas, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp blijkt dat in deze gemeenten allemaal de landelijke norm van 210 mg/kg voor lood wordt gehanteerd.

Voor CDA is het daarom logisch om in Lansingerland een maximale waarde van 210 mg/kg voor lood voor grond in woonwijken te hanteren net als onze meeste buurgemeenten. Voor het CDA is de gezondheid van onze inwoners van groot belang en daarom heeft het CDA als mede-indieners van het door Groen Links ingediende amendement voor dit amendement gestemd. Voor dit amendement stemde Groen Links, Wij Lansingerland en CDA. Doordat enkele partijen die twijfelden niet voor het ingediende amendement stemden is het helaas niet aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.