12 februari 2023

Uitvoering, uitvoering, uitvoering

Goede politiek gaat wat het CDA betreft over een degelijke uitvoering van de kerntaken van de overheid, zoals veiligheid. Daarom stelden we voor om brandpreventie meer aandacht te geven via de wijkbrandweerman. Met Leefbaar3B en de PvdA als medestanders en de anderen nog in dubio, hoop ik dat in de Raadsvergadering van 23 februari ons amendement op de eerste begrotingswijziging dat dit mogelijk maakt een meerderheid krijgt.

Afgelopen woensdag stond dus de eerste begrotingswijziging op de agenda. Heel veel techniek, met als conclusie dat het meerjarensaldo van de gemeentebegroting verder verslechtert naar -2 mln. volgend jaar en ca. -7 mln. in 2026, ondanks de lastenverhoging van bijna 1,5 miljoen die het college dit jaar doorvoerde.

Namens het CDA bracht Jan-Willem naast de wijkbrandweerman nog drie punten naar voren. We vroegen het college om een meer realistisch budget te reserveren voor de nieuwe gemeente CAO. Terwijl de bonden ruim 11% loonsverhoging vragen en de gemeenten 5% bieden, had het college 6% gereserveerd. Dat is te krap. We kregen van alle kanten bijval hiervoor.

Verder stelden we vragen over oplopende personele uitgaven: waar is de onderbouwing voor nog eens 3,5 ton extra IT-uitgaven? Het college beloofde een brief met uitleg.

Ten derde deelden we een grote zorg over de uitvoering van beleid. Het lijkt er namelijk op, dat het college de zogenaamde ‘gemeenschappelijke regelingen’ zoals onze milieudienst DCMR, de GGD, de Veiligheidsregio en het Recreatieschap dit jaar op de nullijn wil zetten. Dat zou onlogisch zijn, omdat door de inflatie alles duurder wordt, zodat je dan feitelijk vraagt aan die diensten om plat te bezuinigen. Dat kan misschien, maar dan willen we eerst weten of dat haalbaar is. Het lijkt ons nu van niet, want veel van de uitvoeringsdiensten staan al jaren zwaar onder druk en dat komt de kwaliteit van de uitvoering en de geloofwaardigheid van de overheid niet ten goede. Het staat toch hopelijk nog scherp op ons netvlies, hoe bijvoorbeeld de GGD voor de Corona-uitbraak totaal onvoorbereid was op pandemieën? En hoe logisch is het eigenlijk om wel op hen te bezuinigen, maar als gemeente zelf wél voor al het beleid 6% meer budget uit te trekken, vanwege de gestegen personele en materiele kosten?

Over twee weken stemmen we over alle amendementen en dan weten we ook of we komend jaar een wijkbrandweerman mogen verwelkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.