16 november 2015

Vluchtelingen in Lansingerland

In de commissie samenleving van 12 november is gediscussieerd over de vraag of er noodopvang kan komen voor de duur van 3 maanden tot 1 jaar in Lansingerland. Dit staat los van de huidige crisisnoodopvang in de Sterrenhal van 2x 72 uur en los van de plaatsing van statushouders in reguliere woningen. Over de opvang van deze laatste groep volgt een debat in december. Namens het CDA voerde raadslid Nelleke Bouman het woord.


Wat betreft de noodopvang is er een werkgroep vanuit de Raad ingesteld waarin alle commissievoorzitters zitting hebben. Het College heeft samen met de werkgroep een startnotitie geschreven, intussen is er ook een concreet verzoek binnengekomen van de Veiligheidsregio om noodopvang mogelijk te maken. Er zijn twee locaties die als kansrijke locaties zijn aangeduid. In Wilderszijde achter het gemeentehuis en aan de Lijsterlaan in Bleiswijk. Op beide plekken is de grond eigendom van de gemeente en komt er later woningbouw. Er staan geen lege gebouwen, er zal dus het een en ander aangelegd moeten worden om deze locaties mogelijk te maken. Kant en klare locaties zoals lege scholen etc. zijn niet voorhanden in Lansingerland, allerlei andere locaties vallen om praktische redenen af. Om de mening van de inwoners te kunnen peilen worden er drie inloopavonden georganiseerd. De eerste was in het Baken in Bergschenhoek afgelopen vrijdag. De opkomst was daar niet erg hoog. Hopelijk is dit in Berkel op maandag 16 november en in Bleiswijk op dinsdag 17 november wel het geval.


Vanuit moreel oogpunt vindt het CDA dat wij opvang aan vluchtelingen moeten verlenen. De kanttekening is dat wij vinden dat er sprake moet zijn van draagkracht (beperkte aantallen dus), draagvlak bij de inwoners en kleinschaligheid. Ook vinden wij dat het COA (de Rijksoverheid) alle kosten van opvang op zich moet nemen.


In de brief van de VRR gaat het over ongeveer 60 personen voor Lansingerland. Dat aantal vinden wij acceptabel en past onder de noemer draagkracht. Het draagvlak bepalen wij tijdens de inloopavonden en ook tijdens de algemene ledenvergadering van CDA Lansingerland op 16 november komt dit onderwerp aan de orde. Wij praten dan ook graag met onze inwoners over wat kleinschalig genoeg is. Is het verstandig om 60 mensen op 1 plek op te vangen of is het verstandig deze groep te splitsen? Wat betreft de financiering zegt het COA aan de ene kant dat zij alles zullen betalen, maar in de notitie van het College staat dat de kosten van de aanleg van nutsvoorzieningen voor de gemeente zijn. Het gaat daarbij om ca. 200.000 euro. Het College geeft aan dat deze nutsvoorzieningen niet herbruikbaar zijn bij de ontwikkeling van deze kavels. Het CDA vindt daarom dat ook deze kosten volledig door het COA vergoed moeten worden, want het is onredelijk dat een gemeente die nog onder preventief toezicht van de provincie staat dit door zijn burgers moet laten betalen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.