12 juni 2022

Wijkbrandweerman komt naar Lansingerland na vragen CDA

Lansingerland gaat op verzoek van het CDA Lansingerland werk maken van de komst van de wijkbrandweerman. Die toezegging deed burgemeester Pieter van der Stadt tijdens de behandeling van het beleidsplan 2023-2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in de commissie Algemeen Bestuur. Ook liet hij weten dat er schot in de zaak zit als het gaat om het leggen van zonnepanelen op de kazerne in Berkel en Rodenrijs.

De wijkbrandweerman is een project dat al jaren draait in onder meer Chapelle aan den IJssel en Schiedam. Onlangs sloot ook Vlaardingen zich hierbij aan en binnenkort dus ook Lansingerland. Het doel van de wijkbrandweerman is actief op zoek gaan naar bewoners om ze te adviseren over brandveiligheid. Denk daarbij aan seniorencomplexen, jongeren en mensen met een beperking. Ook kan de wijkbrandweerman na een brand slachtoffers helpen bij de verwerking door met ze in gesprek te gaan. Wanneer de wijkbrandweerman aan de slag gaat is nog niet duidelijk.

Eerder dit jaar vroeg de fractie van het CDA Lansingerland aandacht voor de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van de kazerne in Berkel en Rodenrijs te plaatsen. De burgemeester zegde toen toe dit te bespreken in het overleg met de Veiligheidsregio. In de commissie gaf hij vorige week een update. De VRR maakt momenteel inventarisatie van al het vastgoed in het Rijnmondgebied om te kijken waar zonnepanelen geplaatst worden. In een later stadium moet er dan geld voor worden vrijgemaakt om deze te plaatsen. Het CDA Lansingerland is blij met de stap en blijft het proces volgen.

Verder vroeg het CDA tijdens het debat naar de risico’s van de vele nieuwe logistieke centra in Lansingerland. Volgens de burgemeester is er voldoende zicht op wat er zich afspeelt daarbinnen en weet de brandweer hoe te handelen. Een punt van zorg blijven de aanrijdtijden van brandweer en ambulance. Net als vele andere fracties heeft ook het CDA de burgemeester gevraagd daar werk van te maken om die tijden te verkorten.

 

 

Tevreden terugblik op 2021

Tijdens de commissie Algemeen Bestuur werd ook teruggeblikt op het vorige jaar met het behandelen van de Jaarstukken 2021. Het CDA Lansingerland is trots op de bijdrage die we dat jaar hebben mogen leveren als coalitiepartij. De gemeentefinanciën zijn kerngezond en veel doelen zijn behaald. Een mooi resultaat zijn de groene bermen en de ruim 1100 mantelzorger die deze gemeente rijk is.

Maar er zijn ook zorgen en die hebben we bij het nieuwe college duidelijk neergelegd. Zoals zorgen over veiligheid. Fietsendiefstal neemt toe en ook de zware criminaliteit lijkt te verergeren. Daarnaast is er nog steeds niets duidelijk over Diftar. De nieuwe wethouder moest het antwoord schuldig blijven op de vraag wanneer de raad en inwoners meer informatie krijgen over de stand van zaken rondom het afvalbeleid. Wij blijven hier uiteraard bovenop zitten, want ook wij horen steeds meer geluiden van burgers die zich terecht zorgen maken over de komst van Diftar.

Een ander punt van zorg is de lange wachtlijsten bij sommige sportverenigingen en daartegenover de terugloop van het aantal vrijwilligers. Ook daalt landelijke e sportparticipatie van jongeren. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt het CDA. Ook de nieuwe wethouder liet weten daar bezorgd over te zijn en liet weten de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd in de commissie Samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.