13 februari 2022

Wonen op Bleizo West nog ver weg

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met een voorstel om de huidige bestemming van het gebied Bleizo-West, vlakbij station Lansingerland - Zoetermeer, te handhaven als bedrijventerrein en de locatie voor windturbines in Lansingerland. Daarmee is het ontwikkelperspectief Bleizo-West voorlopig van de baan. In dit ontwikkelperspectief staat dat er een 4e kern aan Lansingerland moet worden toegevoegd met 4000 tot 6000 woningen en een bouwdichtheid die zijn weerga niet kent in Lansingerland. Het CDA Lansingerland heeft eerder tegen dit ontwikkelperspectief gestemd, omdat wij een dergelijke vierde kern niet vinden passen bij Lansingerland en niet de ambitie hebben om door te groeien naar circa 90.000 inwoners. Wij vinden 75.00 inwoners meer dan genoeg en dat aantal bereiken we met het afronden van de bestaande bouwprojecten Westpolder Bolwerk, Berkel Centrum, Wilderszijde en Bleiswijk. Wij zijn daarom blij met de kritische houding van de Provincie. De Provincie gooit de deur niet helemaal op slot, maar geeft de gemeenten vier indringende en moeilijke opdrachten mee: 1. vind een andere locatie voor 15 MW windturbines en neem hier een definitief gemeentelijk besluit over. 2. voor de woonregio Rotterdam Rijnmond, waar Lansingerland onder valt, zijn de woningen op Bleizo West volgens de Provincie niet nodig. Alleen Haaglanden kan ze wel gebruiken. Stem prioriteit en bouwtempo af met de gemeenten in de regio Haaglanden en kijk vooral naar het absoluut aantal betaalbare woningen. 3. Er is een tekort aan kavels bedrijventerreinen ontstaan langs de A12, waar Lansingerland onderdeel uitmaakt van de zogenaamde A12 corridor. Zoek een andere plek in dit gebied om het verlies van Bleizo-West als bedrijventerrein te compenseren en krijg hiervoor bestuurlijk akkoord van de andere partners in de A12 corridor. 4. Geef voldoende inzicht en een onderbouwing van de inpassingsmaatregelen die nodig zijn om de voldoen aan de vereisten van een gezonde leefomgeving. 

Deze combinatie van opgaven zijn bestuurlijk ingewikkeld. Tijdens de commissie Algemeen Bestuur maakten Leefbaar 3B en de VVD nog maar eens duidelijk eigenlijk helemaal geen windturbines te willen in Lansingerland. Een grote concentratie betaalbare woningen in een wijk ter ondersteuning van Haaglanden ligt gezien het woonbeleid van Lansingerland ook niet erg voor de hand. Bedrijventerreinen compenseren, met ook nog een behoorlijke zware toegestane milieubelasting, is in ons steeds vollere gebied geen eenvoudige opgave en gezien het feit dat de gemeente nog steeds geen gesprekken heeft gevoerd met onze eigen GGD over de vereisten van een gezonde leefomgeving in een gebied dat ingeklemd zit tussen de HSL op hoogte, de A12, de spoorlijn Den Haag-Utrecht, 380 KV hoogspanningsleidingen en grote distributiecentra is voldoende inzicht over de inpassingsmaatregelen die nodig zijn om daar gezond te kunnen wonen ook nog ver weg. Er is dus ook nog niet met Rijkswaterstaat gesproken over mogelijke snelheidsverlaging op de A12, niet met ProRail over overkapping van de HSL, niet met Tennet over het verwijderen / onder de grond plaatsen van de hoogspanningsleidingen. Maatregelen die waarschijnlijk noodzakelijk zullen zijn.

Gezien al deze zeer terechte en complexe vragen van de Provincie is wonen op Bleizo-West nog ver weg. Wat het CDA Lansingerland betreft is het helder: stop met deze ontwikkeling, want het is niet haalbaar en concentreer je op de bouwprojecten dichter bij de woonkernen van Lansingerland. Want Lansingerlanders wonen liever in Berkel, Rodenrijs, Bergschenhoek of Bleiswijk dan bij een winderig station ver van alle voorzieningen in Lansingerland vandaan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.