23 januari 2020

Wordt cultuurhuis Blok B een blok aan ons been?

In 2017 is reeds door de raad besloten dat er ook in Berkel en Rodenrijs een cultuurhuis zal komen.


Echter dat dit alles zo duur zou worden was op dat moment niet te voorzien.


Een cultuurhuis waarin gevestigd gaat worden: de bibliotheek, filmhuis het Lantaren het Venster, mogelijkheid voor theater met een 3-tal zalen met 150, 75 en 50 stoelen.


Intussen is voor dit cultuurhuis €500.000 in de begroting opgenomen, met daarnaast nog €150.000  vanuit het Sociaal Domein.


Zo’n groot bedrag van €650.000 structureel, baart ons wel zorgen.


Wij hebben dan ook aangegeven dat er geen cent meer naar het cultuurhuis gaat.


Van de €150.000 uit het Sociaal Domein komt totaal €45.000, een deel vanuit de accenten Pubers in de spotlight en Houd de eenzame ouderen aan boord.


Voor ons was de vraag tijdens de commissie Samenleving o.a. of deze gelden niet oneigenlijk worden aangewend, gelet op de doelstelling en uitgangspunten welke er zijn m.b.t. beide items. Is het cultuurhuis een antwoord op beide accenten.


En dan komt er ook een beheersstichting en een directeur, die verantwoordelijk worden voor de exploitatie van het gebouw.


Volgens de stukken is er weinig grip vanuit de gemeente op de exploitatie, alleen via de subsidies en de huurovereenkomst.


Voor ons niet acceptabel en wij hebben dan ook aangegeven dat er een juridische constructie moet komen om in te kunnen grijpen mocht dit noodzakelijk zijn gelet op de exploitatie.


Al met al zorgen, want cultuur blijft een risico.
We hopen dat we niet over een aantal jaren met een cultuurhuis zitten als een blok aan ons been.


Nelleke Bouman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.