Frans Ammerlaan

Gemeenteraadslid

Bij de verkiezingen op 16 maart heeft het CDA-Lansingerland een mooie verkiezingsuitslag gehaald met als resultaat 6 raadszetels. Een nieuwe fractie met een nieuwe samenstelling en verdeling van de commissies. Na mijn 1e raadsperiode 4 jaar in de commissie Algemeen Bestuur, zit ik de komende periode in de commissie Ruimte. Een andere commissie is uiteraard even wennen. In de commissie ruimte werk ik samen met Charles van Harn die afgelopen 4 jaar duo-raadslid is geweest in de commissie ruimte en duo-raadslid Wouter de Ruiter waarvoor het raadswerk nog nieuw is.

In de commissie ruimte staan met name veel voorstellen en vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening op de agenda. In het bijzonder gaat het dan over woningbouwplannen. Nieuwe woningen zijn er hard nodig. Maar als er bouwplannen zijn moet dat altijd ingepast worden in een bestaande omgeving. Dat vraagt om zorgvuldige inpassing, het betrekken van omwonenden bij de plannen en het maken van goede afwegingen. Wat me opvalt bij de nieuwe bouwplannen is dat soms de grote woningbehoefte als argument wordt gebruikt waarom men vindt dat een bepaald bouwvolume op een locatie verantwoord is. Ik vind dat een verkeerd argument. Wij vinden dat er meer huizen gebouwd moeten worden, maar bij de bouw van huizen in een bestaande woonwijk moet er balans zijn tussen de hoeveelheid woningen, de bouwhoogte daarvan en inpassing passend bij de omgeving. In het CDA-team Ruimte overleggen Charles, Wouter en ik over de verschillende plannen en proberen we samen tot goede afwegingen te komen.

Ruimtelijke ordening en infrastructuur heeft altijd mijn interesse gehad. Als ondernemer heb ik mij ook altijd bestuurlijk bezig gehouden met levendige en goed bereikbare wijk- en dorpscentra. Mijn interesse had daarbij niet alleen de centra zelf maar ook het woon- en leefklimaat in de omgeving. In de commissie Ruimte kan ik mij de komende jaren met veel onderwerpen bezig houden die mijn interesse hebben.

 

Frans Ammerlaan

CDA Raadslid Lansingerland

06 5398 1900

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.