Albert Abee

Wethouder

Mijn naam is Albert Abee, ik ben 58 jaar en in Rotterdam geboren. Getrouwd met Lucie en we hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen. Na het vervullen van mijn militaire dienstplicht ben ik als leraar geschiedenis in het middelbaar onderwijs werkzaam geweest in zowel Gorinchem als Dordrecht. In 1993 ben ik wethouder geworden in de gemeente Zwijndrecht, vanaf 1994 ook locoburgemeester en een periode waarnemend burgemeester, tot de verkiezingen van 2006. Vanaf 2006 werk ik vanuit een eigen bedrijf. Het zwaartepunt van mijn activiteiten ligt op het terrein van bouw en ontwikkeling, in veel gevallen op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.

Ik heb met name de periode als wethouder als bijzonder waardevol en inspirerend ervaren. Vooral ook de maatschappelijke relevantie van het wethouderschap, het belang van mensen staat centraal. Dat sprak mij aan en is ook de belangrijkste reden voor mijn terugkeer in de politiek. Lansingerland is een mooie en bijzondere gemeente. Mooi, vanwege de woonkernen en het groen en de ligging in de Randstad. Bijzonder, omdat er veel economische en innovatieve kansen liggen, maar ook bovengemiddelde opgaven op het terrein van financiën en woningbouw. Met mijn ervaring, zowel van het publieke alsook private domein, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde toekomst voor Lansingerland. Goede samenwerking in het college, goede contacten met de raad en CDA-fractie zijn daarvoor belangrijk. Samen met de fractie hoop ik de CDA waarden en normen en programmapunten namens u in de praktijk te brengen en uit te voeren. Degelijkheid, betrouwbaarheid , aanspreekbaarheid en transparantie, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Samen aan de slag!

Naast werken, lees en sport ik graag. Hardlopen heeft daarbij mijn voorkeur. Samen met mijn vrouw maken wij , bij mooi weer, ook tochten op de racefiets. Heerlijk om zo het hoofd “leeg” te kunnen maken en inspannend te ontspannen.

Albert Abee

Taken:

 • Financiën en grondzaken
 • Glastuinbouw en Greenport (inclusief Railterminal)
 • Kernwethouder Berkel en Rodenrijs
 • Programmawethouder Duurzaamheid
 • Vinex, Bleizo-Oost, Hoefweg, Oudeland en Berkel Centrum-West
 • 3e locoburgemeester

Nevenfuncties:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat (MRDH), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, onbezoldigd, (15 juni 2018)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders en lid aandeelhouderscommissie Eneco, onbezoldigd, (B&W 19 juni 2018 en Raad 15 juni 2018)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Dunea, onbezoldigd, (B&W 19 juni 2018 en Raad 15 juni 2018)
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Prisma, onbezoldigd, (Benoeming door GR bedrijvenschap Hoefweg)
 • Afgevaardigde algemene vergadering aandeelhouders en lid aaandeelhouderscommissie Stedin, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Afgevaardigde algemene vergadering aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Voorzitter Netwerk Duurzaam Inkopen (MRDH), onbezoldigd, (Mei 2015)

Persoonlijke nevenfuncties:

 • Directeur/Groot-aandeelhouder Abee Consultancy, onbezoldigd (In ruste gedurende wethouderschap Lansingerland)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.