Jaap Jan van Ingen

Plv. duo-raadslid

Jaap Jan van Ingen is een ervaren specialist in het ‘vermarkten’ van afval, veelal via aanbestedingen. In zijn werkende leven heeft hij zowel de beleidskant als de commerciële kant van huishoudelijk afval gezien. Hierdoor weet hij wat er op de markt van afval te koop is. 

Afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet in de gemeente Lansingerland, waardoor er meer afval gescheiden is èn de afvalstoffenheffing aanzienlijk kon dalen. Maar Jaap Jan ziet op het vlak van afval nog volop kansen voor meer duurzaamheid tegen vaak aanmerkelijk lagere kosten.

Dit wil hij bereiken door nog meer afval aan de bron te scheiden. Hiervoor dient de inzamelstructuur van het afval verder geoptimaliseerd te worden. Bovenaan zijn lijstje staat een nieuw Afvalbrengstation voor de gemeente Lansingerland waar inwoners gemakkelijker en veiliger hun afval gescheiden aan kunnen bieden.  Ook moet het restafval zoveel mogelijk met ondergrondse containers worden ingezameld. Duurzamer, netter en gedurende de tijd ook nog eens goedkoper!

Als raadslid wil hij zich hard maken voor meer betaalbare duurzaamheid in onze gemeente. We kunnen in Lansingerland niet het hele klimaatprobleem oplossen. Maar we kunnen nog heel veel doen om meer duurzame energie toe te passen, te beginnen bij het ‘laaghangend fruit’.  Dus waar mogelijk meer duurzame energieopwekking binnen onze gemeente. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de toepassing van nog meer geothermie en industriële restwarmte bij onze mooie glastuinbouwbedrijven. Zodat de gasrekening naar nul kan.

Jaap Jan van Ingen (42) woont in Berkel en Rodenrijs aan de Stationssingel, is getrouwd met Gertine en is vader van drie kinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.