14 oktober 2013

Wim Crielaard 50 jaar politiek actief

Wim Crielaard oogt als een zestiger, maar is inmiddels wel vijftig jaar politiek actief.  Hij werd geboren op 2 oktober 1936 in Andel en groeide op in het Brabantse land. Omdat het dorp in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog in de frontlinie kwam te liggen duurde de lagere school voor hem zeven in plaats van zes jaar. Wim herinnert zich het dorp gelegen aan de Maas als een fijn dorp waar het goed toeven was. Zelf zegt hij daarover: “De Maas is hier werkelijk een plaatje, waarvan ik bij regelmaat nog foto’s op facebook krijg toegezonden”.


Ambachtsschool
In april 1950 verliet Wim Crielaard de lagere school en ging naar de ambachtsschool in Gorinchem. Na het behalen van zijn diploma kreeg hij een stage baan bij een architectenbureau in Sleeuwijk.  De verplichting was echter wel dat hij een avondschool moest volgen. Dat werd een VMTO-opleiding (voorbereidend middelbaar technisch onderwijs) in Gorinchem. Na deze opleiding ging hij verder met een schriftelijke opleiding bij het PBNA voor Bouwkundig opzichter/tekenaar met vervolgopleidingen in de avonduren. Na zijn militaire dienstplicht die hij vervulde van augustus 1955 tot januari 1957 bij het regiment Genie in Wezep, is hij weer gaan solliciteren bij een architectenbureau. Dat lukte bij een klein bureau in Santpoort. Alle werkzaamheden die op een architectenbureau moeten worden verricht, kreeg hij hier te verwerken. In 1959 ging hij bij architectenbureau Elffers in Rotterdam werken. Daar werd hij in 1980 lid van het managementteam, vervolgens aandeelhouder en vanaf 1988 mede-eigenaar en directeur van het bureau Kruisheer-Elffers.  In oktober 1996 ging hij met pensioen en bleef nog een aantal jaren adviseur van het bureau dat door fusies de naam Van den Berg-Kruisheer-Elffers kreeg. Ook bleef hij nog lid van het CVO-schoolbestuur.

Bezoek
Wim Crielaard trouwde in 1963 en ging met zijn echtgenote in Rotterdam wonen. Zij kregen twee zonen en een dochter en hebben inmiddels zes kleinkinderen. Kort na zijn huwelijk kreeg hij bezoek van de voorzitter van de ARP-kiesvereniging in Rotterdam die vroeg of hij lid wilde worden van deze partij. Voor die tijd was hij wel politiek geïnteresseerd maar door studie kwam het er niet van zich aan te melden als lid. In Rotterdam gaf hij wel leiding aan de jeugdclubs van de Havenloods en was actief in het verenigingswerk. Uiteindelijk stemde Wim Crielaard toe. Hij werd lid van het bestuur en is dus vanaf die tijd nu vijftig jaar politiek actief.

Kieslijst
Na de verhuizing naar Bergschenhoek in 1967 werd Wim Crielaard gevraagd of hij politiek actief wilde worden voor de plaatselijke ARP-afdeling. Het vervolg is dat hij in 1969 op de kieslijst kwam voor de gemeenteraadsverkiezing van 1970. Dat leverde nog niet direct een raadszetel op, maar wel enkele jaren later. Wim Crielaard: “In april 1973 werd ik lid van de gemeenteraad van Bergschenhoek. Vanaf die  tijd was ik gedurende 25 jaar fractievoorzitter, eerst voor de Anti Revolutionaire Partij (ARP), vervolgens voor de combinatie ARP-CHU en tenslotte voor het CDA. Het voorzitterschap betekende voor mij het vervullen van een coördinatorrol om als een team te kunnen optreden. Er moesten nieuwe vormen gevonden worden voor communicatie tussen burgers, maatschappelijke organisaties en bestuur. Concreet betekende dit om vanuit een Christelijke levensovertuiging open te staan voor elkaar en naar elkaar te luisteren. Niet alleen in verkiezingstijd, maar ook daarna”.

Koninklijk onderscheiden
Voor zijn maatschappelijke verdiensten werd Wim Crielaard in 1998 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving bij die gelegenheid tevens voor zijn vele werkzaamheden gedurende vijfentwintig jaar voor de gemeente Bergschenhoek de erepenning van de gemeente in zilver. In zijn raadsperiode is hij verder actief geweest als voorzitter van het CVO Schiebroek en omstreken. Nadat deze Scholengemeenschap aan het CVO Rotterdam is overgedragen is hij nog enige tijd lid van het bestuur geweest. Na het verlaten van de gemeenteraad in april 1998 kwam vervolgens het verzoek of hij wilde meewerken aan de totstandkoming van de CDA-regio Oostland.

Voorzitter
Wim Crielaard werd voorzitter van die regio en tevens lid van het CDA-provinciaal bestuur tot juni 2007. Daarna heeft hij een punt gezet achter zijn politieke activiteiten om wat andere dingen te kunnen doen, zoals zingen bij het Hollands Christelijk Mannenkoor HCM te Lansingerland. Verder is hij nog bestuurder bij de SBKG (Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen) en kegelt nog regelmatig in het Berghonk. Hoe kijkt hij terug op die jarenlange politieke activiteiten?
Wim Crielaard: “In de gemeente politiek gaat het erom de belangen van alle inwoners optimaal te dienen.  Een goed overleg en verstandhouding met de fractievoorzitters was van groot belang. De huidige politieke situatie van nu niet is te vergelijken met de jaren 1973 tot 1998. De grote veranderingen door de samenvoeging van de 3B gemeenten, de Vinex en de HSL maken dat de afstand van het bestuur tot de burger groter is geworden en de interesse voor de politiek afneemt. Ook het grote aantal partijen dat aan de komende raadsverkiezingen volgend jaar maart wil deelnemen, zal het besturen er niet makkelijker op maken. In mijn laatste periode van de gemeenteraad van 1994 tot 1998 kwam de Vinex en de HSL aan de orde. Er werden taken opgelegd door regio, provincie en rijksoverheid. De Vinex woningbouw werd vertraagd door de aanleg van de HSL en het gebied van de Schiebroekse polder dat bestemd werd als plaslocatie  met zandwinning, maar kon door bezwaren van vliegverkeer van Rotterdam-Airport geen doorgang vinden. Daarbij komt dan nog de economische malaise en vervolgens belandde Lansingerland financieel in grote problemen. De hogere overheden die mede aansprakelijk zijn, zullen alle medewerking moeten geven om uit de financiële problemen te komen. Daarbij moeten alle opties in overweging worden genomen, zoals bijvoorbeeld zandwinning, overname tegen boekwaarde door de provincie met bestemming recreatie, aansluitend op het Bergse Bos en dergelijke. Bezuinigingen op het verenigingsleven zullen niet veel opleveren, omdat dit zal leiden tot hogere contributies en afname van het ledental.  Mijn politieke activiteiten liggen echter ver achter mij, zodat ik mij niet waag aan uitspraken. Ik wens de fractie veel sterkte om de problemen te boven te komen”.


Nick Steenkamp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.