Op 26 oktober aanstaande vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats van het CDA Leiden. Tijdens de vergadering zal het conceptverkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen besproken worden. Voor u als CDA-lid hèt moment om te laten horen wat u er van vindt. U kunt het conceptverkiezingsprogramma hier downloaden. Wanneer u een amendement wil indienen om het programma te wijzigen kunt u dat doen via dit formulier. U kunt in dit formulier aangeven welke tekst u wilt wijzigen, uw concrete tekstsuggestie doen en uw motivering voor de wijziging. Het formulier kunt u vervolgens doorsturen naar bestuur@cdaleiden.nl. Voor volledigheid treft u de agenda van de ALV hier aan. 

Algemene Ledenvergadering CDA Leiden

Locatie:                    Bovenzaal Buddhas (Botermarkt 20)

Datum:                     26 oktober 2018

Tijd:                          18.30 (inloop), 19.00 (start ALV)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.