08 maart 2018

Bouw Leiden niet vol

Stop met het volbouwen van Leiden en kies voor behoud van het Leidse groen! Dat is de boodschap die het CDA Leiden met een nieuwe website afgelopen woensdag vanuit het park van de Merenwijk de wereld in heeft gestuurd. Op www.bouwleidennietvol.nl is informatie te vinden over waarom de christendemocraten af willen van de plannen om gigantische woontorens te bouwen in Leiden Ook bieden ze een alternatief: er zal veel sterker ingezet moeten worden op de buurtgemeenten.
Op de site kunnen Leidenaren die ook af willen van de onzinnige Leidse bouwplannen hun mening achterlaten over de bouwplannen en hun foto delen van hun favoriete plekje groen in Leiden. ‘Zie het als een petitie, maar dan net even wat meer beeldend’, aldus CDA Leiden lijsttrekker Joost Bleijie.

 

‘De woonopgave van 10.000 woningen extra in Leiden is niet realistisch. De enige manier hoe we zoveel extra huizen kunnen bouwen/ kwijt kunnen is wanneer we de hoogte ingaan. Torenflats bouwen waar nu nog groen is of oude woningen staan. Willen wij straks dat Leiden een Hongkong aan de Rijn wordt? Het CDA kiest voor een andere oplossing.’ Aldus CDA lijsttrekker Joost Bleijie.

 

Volgens CDA-lijsttrekker Bleijie moet het anders. .De woonopgave van 10.000 woningen extra is gewoon niet haalbaar mits we de stad leefbaar willen houden. Dat is de eerlijke conclusie. Leiden is al jaren een van de meest dichtbebouwde steden van heel Nederland. In de Merenwijk is men van plan om een woontoren te bouwen van meer dan 30 verdiepingen hoog. En hoewel 2018 pas drie maanden oud is, kan de ‘Toekantoren’ al verkozen worden tot Leids woord van het jaar. Ook al vinden we het woningvraagstuk belangrijk, onder leiding van de huidige bouwwethouder moeten er nog 10.000 woningen extra bijkomen. Wij vragen ons af: #waardan?’

 

Het CDA Leiden kiest voor een leefbare stad waarin de menselijke maat centraal staat. Leiden is meer dan alleen een stapel stenen. We gooien Leiden niet op slot, maar we gaan het slimmer doen en kleinschaliger. We kiezen niet voor hoogbouw, maar voor een huisje met een tuin. Daarnaast kijken we nadrukkelijk naar de regio. Hoe kan Leiden grijs zijn en alle buurgemeenten zo groen? Er is geen Leidenaar die dat nog begrijpt! Laat Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp deze handschoen echt oppakken. Daar moet onze provincie ons ook bij helpen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.