04 juli 2017

Bouwplannen rond Lorentzschool onveilig

In de commissievergadering van Stedelijke ontwikkeling heeft het Moniek van Sandick  van het CDA Leiden aan wethouder Laudy het advies gegeven de vergunning voor de bouw van maar liefst 69 woningen niet  af te geven totdat er een alternatieve ruimte voor de leerlingen is gevonden. De bouw werkzaamheden zijn te gevaarlijk in de directe nabijheid van een van de grootste basisscholen van Nederland. Voor de 900 Lorentz kinderen wordt het de komende twee jaar een kruip door sluipdoor langs bouwwanden en zeecontainers. De grote kranen zullen menige ouder een nachtmerrie bezorgen en nog meer kinderen afleiden van hun lessen.

Daarnaast is het CDA Leiden van mening dat het bouwplan heroverwogen moet worden. Het CDA wenst een gymzaal in de plint van het appartementengebouw, zodat dit uit het plan van de Oppenheimstraat kan worden gehaald en opdat dat plan ook verder kan.

Verder vinden wij het onbegrijpelijk dat er, gezien de voorgeschiedenis van en het verzet tegen het oude bouwplan, nu een akkoord is gegeven voor een nog groter gebouw met een bizar aantal woningen. Het omgekeerde had voor de hand had gelegen; minder hoog, minder woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.