30 juli 2019

Brug dicht in de spits!

In het artikel “Zandschepen te vaak in spits langs Lammebrug” van het Leidsch Dagblad van 30 juli 2019 staat geschreven dat de Lammebrug tijdens de spitsuren veel vaker open gaat door zandschepen van de Rijnlandroute dan de bouwers vooraf aankondigden. Dat blijkt uit berekeningen van Erik Hoogenboom van de website brugopen.nl.

Voor het CDA is het al lange tijd een doorn in het oog dat de Lammebrug te pas en te onpas opengaat. Zeker in de spitsuren. Wat betreft het CDA blijft deze brug in de spits simpelweg dicht. De open brug levert heel veel fileleed op tot in Voorschoten en Zoeterwoude aan toe. Al vele malen heeft de gemeente Leiden moeten horen van de provincie dat dit probleem opgepakt zou worden. Tot nu toe blijkt dat het alleen maar erger wordt.

Om deze reden wil het CDA dat de gemeente eist van de provincie en de bouwers van de Rijnlandroute dat de Lammebrug en de andere bruggen in de spits dicht blijven! Om dit te bewerkstelligen heeft het CDA schriftelijke vragen aan het college gesteld.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.