Het CDA heeft een in de commissie Werk & Middelen een motie aangekondigd om meer en beter grip te krijgen op de financiën bij gemeentelijke projecten.  Het afgelopen jaar is het CDA te vaak geconfronteerd met gemeentelijk projecten die financieel uit de pas liepen, maar waar de Raad uiteindelijk niets meer over te zeggen heeft gehad omdat het geld van de budgetoverschrijding al was uitgegeven. “De Raad controleert het college en de raad heeft het zogenaamde budgetrecht. Die rechten moeten niet uitgehold worden. Op die manier kunnen wij projecten beheersen. Op het moment dat er budgetoverschrijdingen plaatsvinden die ook al betaald zijn, dan raakt dat het fundament van de lokale democratie.”  

Aanleiding van de motie over projectbeheersing is de brief die het college naar de Raad gestuurd heeft over de budgetoverschrijding van het Morspark. Daarvoor was een budget van € 1 miln uitgetrokken, maar door allerlei omstandigheden werd het project 20% duurder. In de brief waarin het college opheldering gaf over de budgetoverschrijding bleek dat het geld reeds was uitgegeven. De Raad kon dus niets anders doen dan schoorvoetende met de budgetoverschrijding akkoord gaan. “Als wij als Raadsleden niet anders kunnen dan akkoord gaan met een budgetoverschrijding dan gaat er iets mis. Dan is mijn recht op budget in het geding.” Tevens, zo meent Bleijie, raakt het de controlerende taak die ieder Raadslid heeft. “Wij zitten in de Raad om het college te controleren en om uitvoering bij te sturen als dat nodig is. Als wij als Raad dan voor voldongen feiten komen te staan, dan wordt de controlerende taak uitgehold. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Om de Raad is de juiste positie te houden, kondigde Bleijie een motie aan om meer grip te krijgen op de projecten die het College uitvoert en om eerder informatie te ontvangen als het financieel uit  de pas dreigt te lopen. “Wij willen middels een motie het college tot twee dingen oproepen. Als eerste de 80%-regel. Als 80% van de post onvoorzien op is en dus de bodem van de beschikbare middelen in zicht komt, dan moet er een bericht naar de Raad gaan. Ten tweede roept de motie op om geen geld meer buiten budget uit te geven, ook als dat betekent dat projecten stil komen te liggen. Budgetoverschrijdingen mogen wat ons betreft alleen worden uitgegeven als de Raad daar een akkoord over gegeven heeft.” Is dat niet al zo? “Ja, dat zou inderdaad normaal gesproken al zo moeten zijn, maar het afgelopen kalenderjaar hebben we bij de overschrijdingen op het Morspark, maar ook de huisvesting van statushouders en bij het verwijderen van het fietspad op de Zijlbrug gezien dat geld reeds was uitgeven nog voordat de Raad daar om goedkeuring over was gevraagd. De motie heeft als doel om dat in de toekomst te voorkomen.”

De vraag rijst waarom het CDA zo veel moeite en tijd steekt om dit bijna tot op detail te regelen? “Het CDA staat voor een sober en degelijk financieel beleid: geen plan zonder geld, en geen geld zonder plan. Sober en degelijk financieel beleid is wat ons betreft beleid waarbij de Raad aan de knoppen draaien. Er staan de komende jaren door de grote ambities die dit college heeft nogal wat projecten op stapel. Daar moeten we als Raad goed de financiële regie overblijven voeren. Bovendien raakt het het fundament van ons Raadswerk. We moeten het college goed kunnen controleren. Daar hoort een strakke financiële discipline bij wat mij betreft. Nou, daar roept deze motie toe op.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.