29 mei 2018

CDA blij met verbeteringen Veilig Thuis

Afgelopen week besprak de commissie Onderwijs & Samenleving het plan van aanpak naar een toekomstbestendig Veilig Thuis. Een belangrijk onderwerp voor de CDA fractie aangezien we de afgelopen jaren veel aandacht hebben gevraagd voor lange wachtlijsten  bij Veilig Thuis. 

Veilig Thuis adviseert en organiseert hulp wanneer er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wanneer er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis bekijkt deze instantie hoe de situatie binnen een gezin zo snel mogelijk genormaliseerd kan worden. Wanneer Veilig Thuis bij gezinnen thuis komt is er vrijwel altijd sprake van situatie met geweld. De afgelopen jaren bestonden er wachtlijsten bij Veilig Thuis. Dat betekende dat er gezinnen moesten wachten op hulp terwijl er sprake was gewelddadige situaties. De CDA fractie heeft altijd gezegd dat dit niet kan, zeker niet wanneer er sprake is van geweld.

Het is dan ook goed om te zien dat door een forse extra (regionale) investering de wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn weggewerkt. Dit is mogelijk geweest om hier extra geld in te investeren. Dit brengt momenteel wel een tekort met zich mee van ongeveer 8 ton. Wethouder Damen heeft toegezegd dit tekort te dekken in de aankomende kaderbrief. Ons duo raadslid Julius Terpstra heeft aangegeven dat er in de bedrijfsvoering van Veilig Thuis nog winst te behalen valt, maar dat de extra investeringen nu echt nodig waren (en zijn) om de wachtlijsten weg te werken en blijvend weg te werken. We blijven wel scherp op de uitgaven van Veilig Thuis letten.

Het CDA steunt dan ook de extra investering in Veilig Thuis. Niets mag ten koste van gaan van de veiligheid binnen de huiselijk situatie. De wethouder heeft de CDA fractie toegezegd om de gemeenteraad blijvend te informeren over de situatie bij Veilig Thuis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.