15 oktober 2018

CDA fractie op bezoek in de Merenwijk

Afgelopen zaterdag 13 oktober was de CDA Leiden fractie op bezoek in de Merenwijk. Doel was om met Merenwijkers in gesprek te gaan over wat er leeft in de wijk. Kan de lokale politiek en het CDA in het bijzonder hier een bijdrage aan leveren?

Tijdens verkiezingscampagnes horen we als CDA nog wel eens: ‘waar zijn jullie buiten verkiezingen om?’ Dat is toch wel terecht commentaar: als politieke partij moet je ook buiten verkiezingscampagnes zichtbaar zijn. Daarom wil de CDA Leiden fractie maandelijks de stad in om in gesprek te gaan met de Leidenaren. Afgelopen zaterdagmiddag (in de heerlijke nazomer zon) stonden we bij de Kopermolen in de Merenwijk.

Veel Merenwijkers maken zich zorgen over de geplande hoogbouw. Met name de informatievoorziening (wat gaat er nu precies gebeuren?) laat te wensen over. De komst van extra woningen zien veel bewoners als geen probleem (sterker nog: is hard nodig), maar gigantische woontorens in het groen is echt een brug te ver. Het CDA is het met dit standpunt eens en zal hier scherp op zijn de aankomende periode.

Ook het plots verdwijnen van het fietspad bij de Zijlbrug ervaren veel Merenwijkers al gevaarlijk. Sowieso de veiligheid in brede zin is een punt van zorg voor veel bewoners. Vekeersveiligheid, maar ook veilig kunne spelen in de buurt kwam veel terug.

Wilt u nog iets kwijt aan de CDA fractie? Onze fractievoorzitter Joost Bleijie woont in de Merenwijk. U kunt met hem contact opnemen via joostbl@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.