Een keer per maand vergadert de fractie van het CDA ergens op een locatie in een van de Leidse wijken. Tijdens de zogenaamde Fractie op Locatie wordt gesproken met de CDA-leden die wonen in de wijk en met bewoners- en wijkvereniging(en) die in de wijk actief zijn. Op maandag 4 februari was de fractie te gast in de Mors. ‘De fractie op locatie is voor ons een mooie manier om niet alleen in gesprek te gaan met wijkbewoners, maar ook met de CDA-leden die in de wijk wonen. Zij weten als geen ander wat er speelt in de wijk en met welke onderwerpen wij onder de arm terug kunnen naar de gemeenteraad” zo zegt fractievoorzitter Joost Bleijie. Partijvoorzitter Bart van Horck, samen met Marian Douma namens het bestuur ook aanwezig tijdens de Fractie op Locatie, beaamd dat. “Het is een goede manier om direct contact te blijven houden met de CDA-leden en de wijkbewoners om van hen te horen waar de partij en de fractie zich mee bezig zou moeten houden in de Leidse politieke arena.”

Zorgen om hoogbouw, zorgen om leegstand van kantoorcomplexen en zorgen om de gevolgen van de bouwopgave voor de wijk de Mors, voerden de boventoon tijdens het gesprek met de redactie van Morsetekens, het maandelijkse magazine in de wijk. Een wijkvereniging zoals we ze elders in de stad kennen, is in de Mors niet actief. Morsetekens vervult deze rol min of meer. Met name de bouwopgave in Leiden was onderdeel van gesprek. Er zijn zorgen in de wijk om het verdichten van de wijk en de vele open ruimten die in Leiden, en ook in de Mors, volgebouwd dreigt te gaan worden. Actueel zijn de plannen die Urban Interest heeft met het bestaande kantoorcomplex aan de Haagse Schouwweg. “Op zich is er met wonen in dit gebouw niets mis, maar 500 nieuwe woningen en alles wat daarbij komt kijken, kan wel impact hebben in de wijk.” De fractie van het CDA werd opgeroepen om deze ontwikkeling goed in de gaten te houden. 

Ook over de toekomst van winkelcentrum Diamantplein zijn zorgen. Het plein is een van de weinig grootschalige winkelgebieden in de wijk. De staat van het winkelcentrum is slecht en ook de combinatie met maatschappelijke instellingen is er nauwelijks. Iets dat voor de toekomst wel kansrijk is. “Dat delen wij van harte” zegt CDA Duo-raadslid Sophie Brinkel, die vanuit haar woordvoerderschap cultuur mogelijkheden ziet om in het winkelcentrum een combinatie te maken met maatschappelijke instellingen zoals een bibliotheek. Zij voegde er aan toe dat er zeer binnenkort een toekomstscenario voor het Diamantplein vanuit het college verwacht wordt. “We zullen dan zien welk idee het college met het Diamantplein heeft. Wij vinden in ieder geval dat deze wijk een volwaardig winkelcentrum, bij voorkeur in combinatie met maatschappelijke instellingen of cultuur verdiend.”

De volgende Fractie op Locatie is op 4 maart in de Stevenshof. Wilt u de fractie van het CDA iets meegegeven of wilt u te gast zijn bij een Fractie op Locatie, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.