13 december 2020

CDA: Geen extra krediet verbouwing Stadhuis

Het CDA zal niet instemmen met het verzoek van D66, GroenLinks en PvdA om extra krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het Stadhuis. “Wij zijn in 2018 voor de verbouwing van het Stadhuis geweest en hebben ingestemd met de kredieten de daarvoor nodig waren. Daar moet de wethouder het voor doen” zo zegt CDA Fractievoorzitter Joost Bleijie. Het is ondanks waarschuwingen van het CDA de tweede keer in twee jaar tijd dat wethouder Damen (PvdA) naar de Raad moet komen met het verzoek om extra krediet. Daar gaat het CDA dus niet mee akkoord.

In 2018 heeft het college het voorstel gedaan om het Stadhuis te verbouwen en te renoveren. Dat was vooral nodig door het achterstallig onderhoud aan het Stadhuis. Ruim € 28 miljoen was nodig om het monumentale Stadhuis niet alleen weer in oude luister te herstellen, maar ook om het in te richten als werkplek volgens de normen van de 21e eeuw. Wel zou het atrium, de plek waar talloze Leidenaren hun paspoort of rijbewijs hebben opgehaald verdwijnen en moest en een zogenaamd ‘stadfoyer’ komen. “Dat had wat betreft het CDA niet gehoeven, maar over de hele breedte genomen was het een goed voorstel. Wel hebben wij toen al onze zorgen geuit over de financiele onderbouwing van het voorstel. Dit soort projecten hebben nogal de nijging om snel financieel uit de pas te lopen. Met die zorgen van het CDA heeft het college niets gedaan”. In 2019 kwam de eerste aanvraag voor extra krediet. Wethouder Dirkse had ruim 7 ton nodig voor een warmte-koude-pomp. Geld dat uit de toch al veel te laag geraamde post ‘onvoorzien’ moest komen. Hier stemde het CDA niet mee in. “De post Onvoorzien is voor onvoorziene uitgaven, niet voor nieuw beleid. Wij hebben hier dus tegen gestemd en wederom onze zorgen geuit over de financiën van het project. De wethouders Dirkse en Damen wuifden dat weg” aldus Bleijie.

Nu, nog geen jaar later, komt het college weer naar de Raad voor extra krediet.  Dit keer in € 2,6 miln extra nodig. Weer voor een groot gedeelte voor nieuw beleid. “De wethouder wil de post ‘Onvoorzien’, waar dus vorig jaar nieuw beleid uit gefinancierd is, verhogen. Want de pot is te laag. Tsja, daar hadden we natuurlijk al voor gewaarschuwd. En de tweede verdieping wordt toch, anders dan we in 2018 hadden afgesproken toch aangepakt. ‘We zijn nu toch bezig’ zegt wethouder Damen dan. Als je zo met de financiën omgaat wordt het onbegonnen werk natuurlijk.” Het voorstel van het college vindt Bleijie het ergste nog niet. “Erger vind ik dat er telkens 21 handjes van de coalitie de lucht in gaan bij dit soort voorstellen om extra krediet. D66, GroenLinks en de PvdA weigeren gewoon kritisch te zijn en geven het college iedere keer een vrijbrief om financieel uit de pas te lopen. In 2018 hebben we afspraken gemaakt over het budget voor de verbouwing van het Stadhuis. Nu voor de tweede keer instemmen met extra krediet voor nieuw beleid is gewoon halverwege de wedstrijd de spelregels veranderen. De financiële sluizen gaan weer open zonder dat er iemand is die zegt ‘hé wacht eens even, dit wordt wel heel duur allemaal’. Naar het zich laat aanzien stemt de coalitie hier weer mee in. Het is niet zo gek natuurlijk dat Leiden in 2022 een schuld van ruim 1 miljard euro heeft. En de Leidenaar mag daar voor opdraaien.” Bleijie vindt dat de coalitie-raadsleden wel heel makkelijk hu controlerende taak verzaken. “Als er twee keer extra krediet nodig is dan is het je taak, nee je plicht als Raadslid om hierop aan te slaan. Anders kunnen we het college gewoon geblinddoekt ene blanco cheque geven en zien we wel hoe we er in 2022 voorstaan.”

Ook de dekking van de nieuwe kredietaanvraag rammelt aan alle kanten. “Wethouder Damen wil kosten wat het kost binnen de afgesproken € 6,2 mln euro voor jaarlijkse huisvestingslasten blijven. Dat is goed natuurlijk. Maar ze wringt zich in allerlei omwegen om daar aan te voldoen. Nu worden de huurinkomsten van Level uit de hoge hoed getoverd als dekking. Die worden ingezet om de lasten voor het extra krediet te dekken. Dat terwijl we niet eens weten of er een huurder is? En terwijl we weten dat die huurinkomsten ook ingezet hadden kunnen worden voor iets anders. De tekorten op het Sociaal Domein bijvoorbeeld of naar de tekorten in de algemene middelen.”

Het CDA zal de nieuwe kredietaanvraag dus niet steunen. “Wij willen ook een mooi verbouwd Stadhuis waar ambtenaren goed kunnen werken. Wij hebben in 2018 ingestemd met de verbouwing en de budgetten die nodig waren. Maar er is financieel wel een grens. Het geld klotst in Leiden niet tegen de plinten, maar dat lijken D66, GroenLinks en de PvdA maar niet te willen zien.”

Heeft u vragen over de verbouwing van het Stadhuis of wilt u de fractie van het CDA iets meegeven, mail dan naar fractiecdaleiden@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.