Wat een betrekkelijk eenvoudig rondvraag leek te zijn, eindigde in een wonderlijk tafereel tussen twee wethouders. “Ja” lacht Joost Bleijie, “van de een kreeg ik een keurige toezegging dat ik in een brief antwoord zou krijgen op mijn vragen, maar de ander veegde dit resoluut van tafel. Waar ik nu aan toe ben weet ik niet echt.” Bleijie stelde in de raadscommissie Werk en Middelen een rondvraag over de sokkel waarop de Morspoort sinds enige jaren staat. Een situatie waaraan het Leidsch Dagblad onlangs aandacht aan besteedde (foto). “In de plannen voor het Singelpark is ook het Morspoortplein aangepakt en daarin is kennelijk het idee dat de Morspoort op een sokkel komt te staan er door heen geglipt. Nu heeft de stadspoort dus een trappetje aan weerszijden van de poort en ziet het er uit alsof de poort op een sokkel staat. Nog los van het feit dat dat een mooi stukje moderne geschiedvervalsing is, is het ook onveilig. Mensen die het trappetje niet opmerken kunnen lelijk vallen. Bovenal, een poort was er om er onder door de stad in of uit te gaan. Door het trappetje, maar ook door het terras aan de stadskant van de poort wordt dat nu lastig. Een poort waar je met moeite onder door kan, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van Stadsarchitect Willem van der Helm die de poort in 1669 op trok.”

Bleijie wilde tijdens de rondvraag, in navolging van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) die meerdere malen aan de bel trok over de sokkel, weten wat Wethouder Van Delft (Cultuur en Erfgoed) vindt van de situatie en of ze werk wilde maken van de oplossing die de HVOL haar aanbood. “HVOL gaf in een brief terecht aan dat het trappetje tijdelijk verdwijnt als de Marathon door Leiden gelopen wordt. Dan wordt er een hellingbaantje aangelegd. Mijn vraag was inderdaad of de wethouder die ‘tijdelijke’ hellingbaan kon laten liggen en wilde onderzoeken of het mogelijk is en wat het kost om van die tijdelijke hellingbaan een permanente te maken. Dan is iedereen tevreden volgens mij en zijn we met minimaal budget af van het vermaledijde trappetje.” Wethouder van Delft zegde dat toe, maar wethouder Dirkse (Sport) veegde dat resoluut van tafel en gaf aan helemaal niets te willen veranderen of te willen onderzoeken. Daarmee liet hij Bleijie en de commissie verbouwereerd achter. “Dat was een wonderlijk situatie. Ik vond het antwoord van wethouder Van Delft beter en ook wat sympathieker. En logischer trouwens, want niet Dirkse maar Van Delft gaat over cultuur en erfgoed” zo zegt Bleijie die uiteindelijk dus geen toezegging kreeg.  En nu? “Ja, dat is een goede vraag. Ik wil gewoon nog steeds weten of die tijdelijke hellingbaan kan blijven liggen en of het mogelijk is om de oude situatie met niet al te veel geld te herstellen. Ik zal mijn vragen dan ook maar schriftelijk stellen. Want antwoord krijg ik!” 

Joost Bleijie over de sokkel waarop de Morspoort staat, luister hier

(bron foto: Herman Kleibrink via Erfgoed Leiden (PV 3252.50))

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.