Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag 9 november werd ook het programma ‘Werk en Inkomen’ besproken. Duoraadslid Sophie Brinkel leverde namens het CDA Leiden een inbreng op dit programma.

Het CDA vindt het belangrijk dat het College binnen het programma Werk en Inkomen veel samenwerkt met (zorg)partners in de stad. Het CDA vindt het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan passend werk komen en dat er gewerkt wordt aan een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Vooral voor de jongeren. De focus moet liggen op werk, want daar halen mensen de meeste voldoening uit. Dit werd nog eens bevestigd door DZB Directeur Peter van Dalen in het Leids Nieuwsblad vorig week: ‘Mensen aan het werk maakt hun gelukkiger, versterkt hun gevoel van eigenwaarde en bespaart de gemeente aan uitkeringen’. Het CDA vindt dat de kwetsbaren in de stad zo eerlijk mogelijk geholpen moeten worden.

In haar inbreng maakte duoraadslid Sophie Brinkel zich hard voor meer aandacht voor kinderarmoedebestrijding in Leiden. Ook introduceerde zij een nieuw sociaal concept om stichtingen te helpen aan een pand. Dit pand betalen ze terug doormiddel van maatschappelijke diensten. Dit concept van een sociale hypotheek komt uit Enschede en is daar bekend onder de naam ‘de Droom van Dolphia’. Sophie Brinkel zal hiervoor met een initiatiefvoorstel komen.

Het CDA kijkt tot slot uit naar het nieuwe beleidsplan Participatiewet en het nieuwe Armoede- en Minimabeleid waarbij wat het CDA betreft de focus moet liggen op zoveel mogelijk (arbeids)participatie en het zo eerlijk mogelijk helpen van diegenen die dat hard nodig hebben.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.