17 mei 2018

CDA Leiden: nieuwe coalitie legt rekening bij gezinnen

Vandaag presenteerden D66, GroenLinks en de PvdA het nieuwe collegeakkoord. Allereerst wil de CDA fractie de onderhandelaars en de nieuwe wethouders feliciteren met het bereikte akkoord en we wensen de nieuwe wethouders veel succes in de aankomende periode. Het CDA herkent zich in aantal punten die terugkomen in dit beleidsakkoord maar maakt zich ook grote zorgen: de rekening van de plannen komt snoeihard bij gezinnen terecht.

Het CDA is blij dat in het nieuwe collegeakkoord geld is gereserveerd om criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Raadslid Roeland Storm heeft in de vorige periode hier regelmatig aandacht voor gevraagd. Ook is er in het akkoord aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Het CDA bereid hier een initiatiefvoorstel over voor en hoopt met zowel oppositie- als coalitiepartijen te komen tot oplossingen voor dit grote probleem. In het akkoord worden ook oplossingen gepresenteerd voor de problemen binnen de jeugdzorg. Het CDA juicht toe dat er meer aandacht komt voor preventie in de wijken en maatwerk voor mensen die hulp nodig hebben. 

Gezinnen betalen de rekening
Helaas worden er in het nieuwe akkoord ook onbegrijpelijke keuzes gemaakt door de coalitiepartijen. Zo wordt het betaald parkeren uitgebreid en wordt er een miljoen uitgetrokken voor kunst in de openbare ruimte. ‘De rekening van deze plannen wordt zonder blikken of blozen neergelegd bij gezinnen, huiseigenaren, huurders en ondernemers door de lasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) fors te verhogen’ aldus CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie.  Daar komt nog bij dat er gekeken zal worden naar de parkeernorm wat betekent dat het niet meer vanzelfsprekend is dat de auto dicht bij huis geparkeerd kan worden. Dit college wil de auto, die voor veel gezinnen nog steeds essentieel is, compleet uit de stad weren. ‘Huizen- en autobezitters zijn de klos met dit college’ aldus Bleijie.

8500 nieuwe woningen
Het CDA heeft in de afgelopen verkiezingscampagne aangegeven dat Leiden een zeer dichtbevolkte stad is. Wij kiezen er niet voor om de stad vol te bouwen. Wij kiezen voor leefbaarheid en groen in de wijken. Het collegeprogramma lijkt iets aan die wens van het CDA tegemoet te komen. Er wordt gekozen voor groen maar tegelijk wordt een gigantische bouwopgave van 8500 nieuwe woningen aangekondigd. Wij kunnen moeilijk geloven dat zo een bouwopgave samen kan gaan met leefbare wijken met genoeg ruimte en groen. We zullen het college hier dan ook kritisch op volgen.

Inzet van het CDA
Als fractie zullen we de aankomende periode ons inzetten voor een helder christendemocratisch geluid. We kiezen voor een leefbare stad waar het prettig en veilig wonen is voor gezinnen. Dit college heeft torenhoge ambities op het gebied nieuwbouw, kunst en een autoloze stad. Prachtig, maar het CDA kan niet accepteren dat de rekening van deze ambities wordt doorgeschoven naar gezinnen en zullen hier dan ook scherp oppositie op voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.