15 mei 2019

CDA Leiden ontevreden over dure vertraging Centrumroute

De herinrichting van de Centrumroute loopt opnieuw uit. Reden is de enorme vertraging die de vernieuwing van de Hooigracht inmiddels heeft opgelopen. Waar de werkzaamheden aan een van de belangrijkste verkeersaders van de stad al in de zomer van 2018 zouden beginnen, wordt de start nu uitgesteld tot na 3 oktober 2019. Dit meldde GroenLinks wethouder Leewis onlangs aan de Raad. Door de vertraging op de Hooigracht lopen de kosten van de gehele Centrumroute flink op, zelfs tot ver buiten de financiële kaders die de Raad in heeft meegegeven. De extra kosten wil de wethouder dekken door de 3,5 miljoen die met het schrappen van de verhoging van de Gouden Balbrug ‘overblijft’. Bizar, zo noemt CDA duo-Raadslid Jonathan Provoost de hele gang van zaken.

In de vorige raadsperiode nam de Raad het besluit voor de herinrichting van de Centrumroute inclusief beschikbare budgetten. Het ophogen van de Gouden Balbrug à € 3,5 miln was daar geen onderdeel van. Die is door het nieuwe college aan de lijst van ambities toegevoegd. Het ophogen van de Gouden Balbrug was één van de door wethouder Dirkse als ‘noodzakelijk voor de stad’  bestempelde projecten waarvoor het college honderden miljoenen moest lenen. Een voorstel van de oppositie om de ophoging van de brug te schrappen werd door het college ernstig ontraden. Onlangs werd bekend dat het ophogen van de Gouden Balbrug toch wordt geschrapt. “Dat is goed nieuws” zo zegt Provoost, “Dan hoeven we € 3,5 miln minder te lenen of kunnen de lokale lasten weer wat omlaag.”

Nu wordt voorgesteld om het geld dat geleend moest worden voor de Gouden Balbrug te stoppen in de tekorten op de Centrumroute. Dat schiet het CDA in het verkeerde keelgat.  ‘Dit is niet de manier om een tekort op te lossen” zegt CDA-duoraadslid Jonathan Provoost. “Die 3,5 miljoen moest geleend worden voor het ophogen van de Gouden Balbrug, een project dat geen onderdeel uitmaakte van de centrumroute. Nu het ophogen van de Gouden Balbrug niet doorgaat, hoeven we het geld dus niet te lenen. Het is van de zotte als we dat het college dat geld alsnog wil lenen de om gaten in een ander project te stoppen. Dat is wel heel creatief boekhouden. Tekorten op een project los je binnen het project op.”

De CDA-fractie is ontevreden over zowel de vertraging en de flink oplopende kosten, en vraagt zich sterk af of wethouder Leewis de controle over het project nog in handen heeft. “Als de Centrumroute meer geld gaat kosten dan gepland, dan moet de wethouder wat het CDA betreft terug naar de Raad met uitleg. Geleend geld heen en weer schuiven dat niet voor de Centrumroute bedoeld was, is niet de juiste manier van handelen. Bovendien raakt het aan het budgetrecht dat de Gemeenteraad heeft. De financiële kaders voor de centrumroute zijn duidelijk. Wethouder Leewis heeft de Centrumroute dat laten versloffen en zit nu met een tekort. Dan zal ze op de blaren moeten zitten en zoals gebruikelijk is gewoon naar de Raad moeten om meer geld te vragen.”

Vooral ondernemers dreigen de dupe te worden van de vertraging van de Centrumroute. Volstrekt onduidelijk is waar de vertraging vandaan komt. “Ik heb geen brief met redenen van de vertraging van de wethouder gezien, maar hoor wel verontrustende berichten van de ondernemers op de Hooigracht. Zij trekken al bijna twee jaar bij de gemeente aan de bel om te voorkomen dat hun stoep tijdens de drukke Kersdagen verandert in een modderpoel. Nu de herinrichting van de Hooigracht na 3 oktober pas begint, kun je er natuurlijk donder op zeggen dat de winkeliers alsnog in de blubber staan.’ De kans dat het CDA instemt met deze vertraging is uitermate klein. “Wethouder Leewis zal eerst eens met een fatsoenlijke compensatievoorstel moeten komen naar de ondernemers in het gebied. Het kan niet zo zijn dat het voortbestaan van die winkels wordt bedreigd omdat de wethouder haar zaakjes niet op orde heeft. Zo maken we samen niet de stad. Zo maken we hem kapot!”

Aankomende donderdag 16 mei staat de Centrumroute in de Raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid op de agenda. Wilt u het CDA iets meegeven, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl of neem contact op met CDA woordvoerder Bereikbaarheid, Jonathan Provoost, j.provoost@gemeenteraadleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.