30 november 2017

CDA Leiden stelt verkiezingsprogramma vast

‘Leiden is een gemeenschap’, aldus Pieter Jeroense, voorzitter van de programmacommissie, over het verkiezingsprogramma gisteravond tijdens de CDA ledenvergadering in Koetshuis de Burcht. De achtergrond waar vanuit het CDA-verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Verbeter je buurt, versterk je stad’ is geschreven. Jeroense benadrukte een aantal belangrijke accenten uit het programma: het programma is vanuit de wijk geschreven, het is een sociaal programma met aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers, en het programma richt zich op een regionale oplossing voor de Leidse woningopgave.  

Bestuursvoorzitter Bart van Horck leidde de ALV waar 6 amendementen werden ingediend. Bijzondere aandacht ging uit naar het industrieterrein op de Rooseveltstraat. Tijdens het tweede gedeelte van de ALV werd het programma in zijn geheel besproken en uiteindelijk aangenomen door de leden met een paar wijzigingen. Om kwart voor 11 stonden de happen klaar.

Voorafgaand aan de ALV informeerde Joost Bleijie, onze lijsttrekker, de leden nog over de politieke actualiteit en schetste Julius Terpstra, duo-raadslid, de verwachtingen voor de campagne van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Het CDA Leiden bedankt Pieter Jeroense, Moniek van Sandick, Arjen Bonestroo, Patrick Meijer, Jona Bootsma en Michel Mulderij voor hun werk aan het verkiezingsprogramma. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.