24 mei 2019

CDA Leiden stemt tegen de financieringswijze van tekort Centrumroute

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 23 mei kwam het raadsvoorstel over de Centrumroute ook in de gemeenteraad ter sprake. Een week eerder had CDA duo-raadslid Jonathan Provoost al zijn zorgen geuit over de verdere vertraging op de Hooigracht, en de gevolgen daarvan voor ondernemers. Het CDA kondigde aan met een motie te komen die het College verzoekt om de Hooigracht ondernemers actief bij te staan in het aanvragen van nadeelcompensatieregeling, als zij schade ervaren als gevolg van de vertraagde werkzaamheden. Daarnaast vroeg Jonathan de wethouder of zij vanaf nu elke drie maanden de raad wilde informeren over de stand van zaken omtrent de Centrumroute. Zo kan de raad grip houden op de ontwikkelingen.

Het derde punt van bezorgdheid betrof het financieel aspect van het raadsvoorstel. De CDA fractie was het oneens met de wijze waarop het College het financieel tekort op de Centrumroute wil financieren. Het CDA is altijd een voorstander geweest van de Centrumroute, en van de verbeteringen die aangebracht worden. Echter, de fractie kijkt anders dan de rest van de raad aan tegen de wijze waarop het tekort dat is ontstaan gedekt moet worden. CDA raadslid Josine Heijnen uitte gisterenavond het onbegrip van de fractie over de wijze van financieren nogmaals in de gemeenteraad. Na een lange discussie stemde de CDA als enige partij tegen het raadsvoorstel. “Het CDA is een warm voorstander van de komst van de Centrumroute en hadden ook echt graag willen meedenken over hoe de ontstane tekorten te vullen. Maar tekorten met geleend geld uit andere projecten, daar doet het CDA niet aan mee. Dat is wat ons betreft geen degelijk financieel beleid” zo zei Heijnen in de Raad. De fractie zal de ontwikkelingen met betrekking tot de Centrumroute nauwlettend in de gaten blijven houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.