Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraadscommissie Onderwijs&Samenleving een brief van wethouder Damen (PvdA) over ontwikkelingen bij de Leidse Bed Bad Brood-voorziening aan de Maansteenpad. Namens de fractie gaf ons duo-raadslid Julius Terpstra aan dat wat betreft het CDA er vooral niet op de veiligheid bezuinigd mag worden. 

Leiden kent sinds 2016 een Bed Bad Brood (BBB) voorziening. In deze voorziening is ruimte voor 30 mensen. Om verschillende redenen kan niet iedereen direct terug naar het land van herkomst na afwijzing van het statusverozek. Om te voorkomen dat deze uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat gaan zwerven hebben we in Leiden een BBB voorziening geopend. Het CDA heeft de opening van deze voorziening destijds gesteund vanwege het gebrek aan landelijke kabinetsbeleid maar ook omdat we het niet menselijk en wenselijk vinden wanneer mensen zomaar op straat zwerven. Daarnaast wordt er in de BBB voorziening gewerkt aan het proces van terugkeer. Er is sprake van een sobere maar humane opvang.

Als fractie zijn we van mening dat het opvangen en uitzetten van uitgeprocedeerde vluchtelingen een zaak is van de landelijke politiek. Het nieuwe kabinet is voornemens om acht landelijke centra te openen waar deze doelgroep opgevangen kan worden. Wethouder Damen was voornemens om te kijken of een van deze centra naar Leiden gehaald kon worden. Naar nu blijkt gaat het om centra meet een capaciteit van +/- 300 mensen. Damen gaf aan dat Rotterdam opteert voor deze locatie en heeft ook de capaciteit om dit te organiseren. Deze capaciteit ontbreekt in Leiden. Als CDA fractie vinden we het logisch dat zo’n groot centrum naar Rotterdam gaat en ziet dan ook geen brood in een verdere lobby in Den Haag om een landelijk centrum naar Leiden te halen. Deze lobby zal dus moeten stoppen. Daarnaast is de CDA fractie van mening dat wanneer de acht landelijke centra volledig functioneren de Leidse BBB zal moeten sluiten. De opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers wordt dan overgenomen door de landelijke centra. 

De huidige BBB voorziening kost 325 duizend euro per jaar. Er is geen dekking meer vanuit het Rijk. Deze kosten zijn ten opzichte van 2016 fors gestegen. Dit komt met name door duurdere 24uurs-beveiliging. In de brief geeft de wethouder aan dat een deel van het tekort weg gewerkt zou kunnen worden wanneer er bezuinigd wordt op het aantal uren beveiliging. Dit vindt het CDA geen goed idee. De veiligheid van de medewerkers, bewoners en de buurgenoten mag niet in gevaar komen. We hebben de wethouder dan ook verzocht om met andere oplossingen te komen.

Namens het CDA voert Julius Terpstra het woord op het gebied van Zorg, maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp. Heeft u vragen of opmerkingen over de Leidse Bed Bad Brood voorziening, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.