18 januari 2018

CDA Leiden wil school en sport combineren bij Lorentzschool

Het Eureka!-gevoel overheerst bij het CDA Leiden nu het College van B&W heeft besloten de nieuwbouw bij de Lorentzschool te stoppen. Dit is een zegen voor de leefbaarheid in de wijk. Het blijkt maar weer dat de stad voorzichtig met het dicht bouwen (verdichten) van wijken om moet gaan. Leiden is meer dan een stapel stenen, maar een stad waar mensen in een leefbare wijk moeten kunnen wonen.  

Het CDA Leiden ziet nu eindelijk ruimte om haar droomplan te lanceren voor de sport in de Burgemeesters/Professoren-wijk. Gemeenteraadslid Moniek van Sandick (CDA) wil tussen de Lorentzschool en Roomburghockey de sloot dempen en een klein stukje van de van Vollenhovenkade afsluiten om daar een 4e veld voor LHC Roomburg neer te leggen en een gymzaal te bouwen.

Win-win situatie

Ten eerste kan de hockey in de wijk blijven zodat hun wijkfunctie blijft bestaan en de vele scholen in de wijk overdag op hun velden kunnen blijven sporten.

Ten tweede kan het 4e veld dusdanig worden ingericht dat het aansluit op het speelplein van de Lorentzschool zodat hier een daadwerkelijk beweegplein kan worden gerealiseerd waar naar hartenlust in de vele pauzes kan worden gespeeld en gerend. Ook voor de na-schoolse opvang is dit bruikbaar.

Ten derde kan de geplande  gymzaal aan de Oppenheimstraat gerealiseerd worden aan het plein van Lorentzschool zodat hier een daadwerkelijk sportgebied ontstaat waar scholen, sporten en fysiotherapie gebruik van kunnen maken.

Ten vierde kan aan de Oppenheimstraat nu rustige woningbouw worden gepland, wat het CDA betreft voor ouderen in de wijk,  zodat ook de kosten van het plan betaald kunnen worden.

Ten vijfde blijft het Roomburger park onaangetast.

Schets

Het CDA stuurt een ruwe schets. Participatie met de school, sport, de omwonenden en de wijkvereniging is veel belangrijker. Wij willen dan ook met iedereen in gesprek over dit plan. Het CDA wil participatie op een positieve manier aan het begin van een proces. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is hen vanaf het begin af aan bij plannen te betrekken.

Het CDA wil dat dit plan wordt meegenomen in de uitwerking die er nu al gaande is voor de plannen die LHC Roomburg eerder in 2017 lanceerde. Het CDA ziet graag een antwoord met enkele scenario’s waarin ook onderwerpen als parkeren, fietsenstalling, kiss&ride zones en uiteraard wat er nodig is voor de waterberging van de sloot worden uitgewerkt. 

Moniek van Sandick is blij dat ze dit plan van het CDA nu nog voor de verkiezingen kan lanceren. Een prachtige afsluiting van 12 jaar  pleiten voor ruimte voor kinderen om op te groeien in de wijken in Leiden. Voor de nieuwe fractie een uitstekend begin van “Verbeter je buurt dan versterk je je stad!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.