24 april 2018

CDA-lid Christiaan de Witt geridderd

Christiaan de Witt is tijdens de traditionele lintjesregen aan de vooravond van Koningsdag geridderd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Christiaan de Witt vestigde zich als zelfstandig ondernemer in 1975 in de Kopermolen in Leiden onder de alleszeggende naam: Broodbakker Christiaan de Witt. In de jaren daarna werden er bakkerijen in Leiden geopend of overgenomen. In 1980 werd Christiaan de Witt op vrijwillige basis al bestuurslid en vice-voorzitter van de Bond van christelijke ondernemers in het Bakkersbedrijf. Sindsdien zet hij zich 15 uur per week in voor deze bond, die de belangen behartigt van de beroepsgroep en die een bijdrage levert aan een overkoepelend orgaan in deze branche. Vanaf 1990 werd Christiaan de Witt ook nog onbezoldigd en zeer actief commissaris bij de 3 October Vereeniging. Bij deze veertienduizend leden tellende vereniging vervulde hij vele functies. De heer De Witt stond aan de wieg van ‘het Geusje’, het brood dat nog altijd onder zijn belangeloze supervisie (elders) wordt gebakken.

Als jarenlang trouw lid is Christiaan de Witt geen onbekende voor de Leidse afdeling van het CDA. Wij willen Christiaan dan ook van harte gelukwensen met deze bijzondere, maar zeer terechte Koninklijke Onderscheiding

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.