Afgelopen donderdag 31 januari ging de commissie Werk en Middelen in debat over het nieuwe armoedebeleid dat gericht is op maatwerk. Deze visie op armoedebestrijding van het College past goed bij dat van het CDA, omdat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk ingezet wordt. De verschillende maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Leergeld, krijgen meer verantwoordelijkheid. Een toezegging uit het verleden aan het CDA die nu mooi gestalte krijgt. Het CDA is erg te spreken over het nieuwe beleidsplan.  

Het CDA is verheugd over het maatwerk. "Armoede is namelijk meer dan alleen inkomen. Gezinnen kampen vaak met meer problemen en kunnen straks veel gerichter geholpen worden. Het doel van dit sociaal beleid is om zo veel mogelijk mensen te activeren en te laten participeren waarbij nadrukkelijk armoede onder kinderen en de werkende minima als de prioriteiten worden genoemd. Het CDA zette zich al een tijdje in voor deze twee groepen en in het bijzonder voor het serieus nemen van de adviezen van de Raad van Kinderen" zo zegt CDA duo-Raadslid Sophie Brinkel.

Tijdens het debat afgelopen donderdag heeft het CDA wel enkele discussiepunten naar voren gebracht. Het CDA maakte zich o.a. zorgen over de werklast voor de SWT’s (Sociale WijkTeams) en de JGT’s  (Jeugd- en GezinsTeams) en deelde de zorg van het Diaconaal Centrum de Bakkerij over de rol van de hulpverleners in het nieuwe beleid. De wethouder heeft toegezegd dit bij de evaluatie van het beleidsplan te laten terugkomen en benadrukte dat de teams een goede begeleiding zullen krijgen.

Tot slot gaf het CDA samen met GroenLinks aan dat zij graag zouden zien dat dit plan aanzet geeft tot een intensievere samenwerking met de Leidse scholen. De scholen hebben een belangrijke taak bij de signalering van én begeleiding bij armoede onder kinderen. ‘Hoe mooi zou het zijn als alle kinderen mee kunnen op schoolreisje?’, vroeg het CDA zich tijdens de vergadering af. De wethouder onderstreepte dit en het College zal hier samen met de scholen aan gaan werken.

Het CDA kan zich goed vinden in de verschuiving van generieke voorzieningen voor iedereen naar maatwerk waarbij hulpverleners van geval tot geval beoordelen welke ondersteuning (niet alleen financieel) nodig is. Kinderen zullen ook voor het CDA altijd een bijzondere groep vormen die veel aandacht moet krijgen. Het CDA is een groot voorstander van dit maatwerk. Behandeling in de Raad op donderdag 14 februari.

Voor meer informatie over het CDA standpunt over armoedebestrijding kunt u gerust contact opnemen met duoraadslid Sophie Brinkel via fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.