Dankzij twee moties van het CDA zal er in de toekomst meer aandacht komen voor Leidse ZZP’ers. Net als elders in Nederland, worden ZZP’ers een steeds groter onderdeel van de beroepsbevolking, maar schort het nog wel eens aan de aandacht die ze krijgen. “Er zijn veel ZZP’ers die de keukentafel ontgroeid zijn en die willen doorgroeien naar een starterslocatie waar ze terecht kunnen. Die starterslocaties zijn echter beperkt in Leiden en wij hebben wethouder van Delft dan ook opgeroepen om hier iets aan te veranderen” aldus CDA’er Joost Bleijie. De wethouder zegde tijdens het debat over de begroting 2019 toe gesprekken te zullen voeren met bijvoorbeeld Stichting Werk en Onderneming om op termijn tot nieuwe starterslocaties te zullen komen. “Dat is mooi, want zeker in de leegstaande panden in Haarlemmerstraat-Oost liggen volgens ons mooie kansen.”

Ook de tweede motie van het CDA die over ZZP’ers ging, werd aangenomen. Het betrof een motie over de betaaltermijn van facturen van ZZP’ers die binnenkomen bij de gemeente. Die kennen nu een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen, maar door het CDA wordt die nu verkort naar 20 dagen. “ZZP’ers zijn kwetsbaar omdat ze maar een of enkele inkomstenbronnen hebben. Als ZZP’ers dan nodeloos lang moeten wachten totdat facturen betaald zijn, dan komen ze in de problemen. De facturen van ZZP’ers sneller betalen, helpt ze dus enorm. Ik ben dan ook blij dat ook deze motie het gehaald heeft.”

Heeft u vragen over de moties over ZPP'ers of wilt u de CDA-fractie iets anders meegeven, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.