01 november 2017

CDA: Mooi resultaat! Er komt een verbod op grote stroom marketingstands

Het CDA pleit voor een schoon en veilig Leiden. Dinsdag 24 oktober werd de belangrijkste manier waarop de gemeente dit kan regelen, de algemeen plaatselijke verordening (APV), bediscussieerd. Al eerder dit jaar heeft het CDA gepleit voor het aan banden leggen van de grote stroom aan marketingstands op de Haarlemmerstraat, het aanpakken van verkeerd geparkeerde fietsen in de Breestraat en vragen gesteld over de mogelijkheid voor een verbod op nepwapens.

De APV stond ter bespreking op de agenda van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Leidse gemeenteraad. Na de inspraakperiode voor de aanpassingen waarvoor de Raad afgelopen jaar voor heeft sterk gemaakt, werden aanpassing voorgelegd aan de Commissie. 

Arine Sijl (duo-raadslid CDA) heeft in de Commissievergadering de reclamestands op de Haarlemmerstraat naar voren. Bij de Hartebrugkerk staan regelmatig stands die gratis frisdrank en andere zaken uitdelen. De hoeveelheid stands is belemmerend voor het winkelend publiek dat zijn weg wil vinden in vaak al een drukke winkelstraat. Daarnaast zorgt het ervoor dat winkeliers in de omgeving die dezelfde producten verkopen, hun omzet zien dalen als gevolg van het gratis uitdelen. Er was een meerderheid in de Commissie voor een verbod op flyeren en venten van commerciële partijen. ‘Het voorstel zoals nu voorligt, sluit helemaal aan op het CDA standpunt’, aldus Sijl.

Het VVD vond het verbod niet ver genoeg gaan en wilde een verbod op iedereen die daar flyert zoals politieke partijen. Sijl: ‘Dus u vindt commerciële partijen, die er zelf rijk van willen worden hetzelfde zijn als politieke partijen, die Leidenaren willen informeren en daarmee de democratie levend houden?  Een verbod op het flyeren van politieke partijen is in strijd met de grondwet, de vrijheid van meningsuiting.

‘We willen wel nadenken over hoe het inzetten van commerciële partijen voor goede doelen, kan worden verboden’, aldus Sijl. GroenLinks en het CDA gaan bekijken hoe ze dit in een amendement kunnen verwerken.    

 GroenLinks voegde hieraan de colportage (huis-aan-huis verkoop) toe die in wijken door energieleveranciers of telecomaanbieders wordt gedaan. GroenLinks en CDA deden hier al eerder een voorstel toe, waar geen meerderheid voor was. Vaak is het niet duidelijk dat het om een verkoopgesprek gaat. Nu echter bleek er wel een meerderheid voor te zijn. Samen met GroenLinks gaan we hiervoor een motie indienen, vertelt Sijl.

De gemeenteraad zal hierover in november beslissen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.