Het CDA heeft het college om opheldering gevraagd over het stopzetten van de beheersmaatregelen op de voormalige vuilstort De Bult naast de Leidse wijk Roomburg. Park de Bult is een voormalige vuilstort waar veel verontreinigd afval ligt. Om te voorkomen dat vervuild grondwater de woonwijk in stroomt, is er in het verleden conform een uitspraak van de Raad van State een aantal beheersmaatregelen genomen. Er zijn damwanden geslagen om de naastgelegen wijk te beschermen, het grondwater wordt afgepompt om het zodoende lager te laten zijn dan het grondwater in de wijk en de bodem wordt frequent onderzocht. “Het stopzetten van maatregelen om verontreiniging te voorkomen en het stopzetten van het controleren van de bodemkwaliteit, is niet alleen in strijd met een uitspraak van de Raad van State, maar tevens is het gevaarlijk voor de mensen die in de wijk Roomburg wonen” zo zegt CDA Raadslid Joost Bleijie. “Op de voormalige vuilstort liggen niet een paar oude vuilniszakken, maar zwaar afval en zware chemicaliën. Omdat het Park hoger ligt dan de woonwijk, zijn er beheersmaatregelen nodig om geen verontreinigd water via de bodem de wijk in te laten lopen. Maar met die maatregelen wil het college nu stoppen. Dat scheelt € 90.000 per jaar. Als wij niet meer weten wat er met het grondwater van de Bult gebeurd, kan dat verregaande gevolgen hebben voor de wijk Roomburg”. Het CDA roept dan ook op om het besluit terug te draaien. “De Bult werd in het verleden een tikkende tijdbom genoemd. Misschien dat er nu nog weinig aan de hand is, in de toekomst is die kans er wel degelijk.”

 Als compensatie voor het stoppen van de beheersmaatregelen, stelt het college voor om samen met de wijkbewoners meer groen te planten in de wijk. Dit moet voor het nodige draagvlak zorgen in de wijk. “Ik krijg er wel een gek gevoel bij dat meer groen in de wijk de bewoners moet doen bewegen om akkoord te geven over het stoppen van maatregelen bij De Bult. Groen gaat nu en in de toekomst de mogelijke verontreiniging van De Bult niet tegen. Juist voor het welzijn van de bewoners zouden we tot in lengte van dagen moeten blijven letten op wat er met de verontreinigde grond in De Bult gebeurd.” Mochten de beheersmaatregelen stoppen en mocht er in de toekomst vervuild grondwater de wijk instromen dan heeft dat volgens Bleijie desastreuse gevolgen voor de wijk. “Nog los van de ernstige bodemverontreiniging, zitten ook huiseigenaren met de gebakken peren. Die zijn wettelijk verplicht om de grond te reinigingen. Dat kan dus een enorme kostenpost worden bij bijvoorbeeld het verkopen van een huis. Als het college al stopt met de beheersmaatregelen, wat wij dus heel onverstandig vinden, dan zou ze op z’n minst de toezegging doen dat mocht er in het verleden iets verkeerd gaan, de gemeente opdraait voor de kosten van de bodemsanering.” Het CDA verwacht binnen 8 weken antwoord op de vragen.

Meer informatie over de gestelde vragen of in contact komen met de fractie van het CDA mail dan naar fractie@cdaleiden.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.