04 maart 2019

CDA ongelukkig met aanpak subsidies

Sinds de decentralisaties van de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet van het Rijk de gemeenten in 2015 zijn de subsidies in het Sociaal Domein in Leiden nooit opnieuw getoetst aan de nieuwe uitgangspunten binnen deze verschillende wetten. In het voorstel ‘Sterke Sociale Basis’ is het de bedoeling om alle subsidies te herijken met als uitgangspunt dat alle Leidenaren gebruik moeten kunnen maken van een sterke sociale basis zodat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van zwaardere vormen van zorg. Subsidies moeten dus een sterk preventief karakter hebben. Denk hierbij aan sportverenigingen, voorkomen van schulden of dagbesteding.

Door Julius Terpstra

Voor dit voorstel trekt het college van B&W bijna 700.000 euro uit. Voor dit geld moet extra ambtelijke capaciteit komen om de subsidies te herzien plus dat de subsidie partners 350.000 euro ter beschikking krijgen om in te spelen op de veranderingen.

Het CDA is van mening dat het een goede zaak is dat er opnieuw kritisch naar de subsidies wordt gekeken. Wellicht wordt er voor het zelfde doel dubbel gesubsidieerd. Het is verstandig om kritisch te kijken naar zulke grote uitgaven. Daarnaast is er binnen het Sociaal Domein de afgelopen jaren veel verandert. Ook vinden we het verstandig om resultaatgericht naar de subsidies te kijken: het moet bijdrage aan een brede sterke sociale basis voor elke Leidenaar.

Echter is het CDA ook van mening dat de herziening van de subsidies zoals dat nu gaat onder stoom en kokend water geregeld wordt. Het college van B&W wil alles binnen een jaar geregeld hebben. Brieven aan stichtingen over veranderingen zijn al verstuurd zonder dat het raadsvoorstel überhaupt is aangenomen. Om dit doel van het college te bereiken worden er, volgens het CDA, bizar grote bedragen gespendeerd. Het is onnodig om 7 ton(!) te spenderen. Het CDA wil dit bedrag halveren en langer de tijd nemen om, samen met subsidiepartners, de subsidies te herzien. Zo kan de transformatie plaatsvinden binnen het huidige takenpakket van de ambtenaren. 

Als laatste wil het CDA dat dit niet een verkapte bezuinigingsoperatie gaat worden. Als CDA koesteren we het kleinschalige maatschappelijke initiatief. In Leiden zijn dit  veelal stichtingen, verenigingen of kerken die zich inzetten voor elkaar. Deze verbinding moeten we koesteren in onze stad en mogen niet verdwijnen onder de druk van centralisering of schaalvergroting. 

De gemeenteraad stemt over het voorstel van wethouder Damen eind maart in de gemeenteraad. Voor verdere vragen kunt u terecht bij ons duo-raadslid Julius Terpstra.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.