Tijdens het debat over de Jaarstukken, het inhoudelijk en financieel terugkijken naar de resultaten uit 2019, heeft het CDA haar onvrede uitgesproken over de koerswijziging van de Lakenhal. Aanleiding is de uitspraak van Lakenhaldirectrice Meta Knol, gesteund voor cultuurwethouder Yvonne van Delft (GL) dat Blockbuster-tentoonstellingen zoals De Jonge Rembrandt die de nodige bezoekers moeten trekken wat betreft Knol tot het verleden behoren. “Dat is gek” zegt CDA fractievoorzitter Joost Bleijie, “de Lakenhal moest gerenoveerd en verbouwd worden om juist dit soort bezoekerstrekkers mogelijk te maken. Het lijkt er een beetje op dat de Lakenhal de ambitieuze keutel om een stedelijk museum met nationale en soms internationale uitstraling te willen worden weer intrekt nu de renovatie en verbouwing klaar en betaald zijn. Dat voelt een beetje als de spelregels tussentijds en eenzijdig wijzigen op kosten van de Leidse belastingbetaler.”

In 2017 heeft de Leidse gemeenteraad het besluit genomen om de Lakenhal grondig te verbouwen en te renoveren. De renovatie was nodig vanwege groot achterstallig onderhoud. De uitbreiding was volgens de toenmalig wethouder van Cultuur Robert Strijk (D66) nodig om de Lakenhal niet te laten afglijden tot een lokale erfgoedkamer, maar om de Lakenhal juist een museum te laten worden met een nationale uitstraling en stijgende bezoekersaantallen. Tijdens de renovatie en verbouwing bleek dat er een tekort flink tekort was ontstaan. De Raad moest ruim € 2,5 miln extra krediet beschikbaar stellen om de volledige verbouwing en renovatie naar wens te kunnen afronden. “Dat was een lastig debat in de Raad. Het CDA moest daar kiezen tussen de passie die wij hebben voor de Lakenhal en financiële degelijkheid. We hebben uiteindelijk, mede door het bevlogen verhaal van Strijk en van de Lakenhal, voor het beschikbaar stellen van extra krediet gestemd. Wij hebben het college daar nog aan een meerderheid geholpen.”

Een belangrijk onderdeel van de verbouwing was het creëren van extra expositieruimte waardoor de Lakenhal grotere tentoonstellingen kon organiseren met een grotere, landelijke aantrekkingskracht. Hierdoor zou het bezoekersaantal ook stijgen. De tentoonstelling De Jonge Rembrandt was de eerste van de zogenaamde Blockbuster-tentoonstellingen. Na afloop van de tentoonstelling ga Meta Knol in de landelijke media echter aan dat Blockbuster-tentoonstellingen niet meer van deze tijd zijn. De dure verzekeringskosten voor de bruikleenstukken en het niet duurzame karakter van het invliegen van bruikleenstukken zou de Lakenhal en andere museum ‘Blockbuster verslaafd’ maken. “Ik kan dat verhaal van Knol best volgen en ben het er ook nog grotendeels mee eens ook. Maar juist deze tentoonstellingen die de stijgende ambities op het gebied van de bezoekersaantallen moesten bewerkstelligen, waren een belangrijke reden om in te stemmen met het (extra) krediet voor de verbouwing. Nu de Lakenhal dat niet meer van plan is te doen, voel ik me als raadslid een beetje in het ootje genomen.”

Wethouder Van Delft steunde de gekozen, gewijzigde lijn van de Lakenhal. Dat leverde een stevige discussie op in de raadscommissie Werk en Middelen. Bleijie is van mening dat Van Delft en de Lakenhal handelen in strijd met het aangenomen raadsvoorstel waarin niet alleen extra krediet beschikbaar werd gesteld, maar waarin ook de toekomstambities van de Lakenhal zijn weergeven. Hij kreeg bijval, maar ook tegenstand in de commissie. “Ik wil niet dat we ons als Raad met de inhoud van tentoonstellingen gaan bemoeien, maar dat we de Lakenhal houden aan de uitgesproken ambities waarvoor wij ook de portemonnee getrokken hebben. En motie indienen om de wethouder hier toe op te roepen zou eigenlijk niet hoeven aangezien het Raadsvoorstel duidelijk is.” Toch overweegt Bleijie een motie in te dienen die de wethouder hier toe oproept. “Anders leggen we ons dus maar neer bij de eenzijdig gewijzigde en naar beneden bijstelde koers van de Lakenhal en de wethouder.”

Heeft u vragen over de Lakenhal of wilt u de fractie van het CDA iets meegeven, mail dan naar fractiecdaleiden@gemail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.