De afgelopen weken stond de Gemeenteraad in het teken van de behandeling van de Jaarstukken, waaronder de Kaderbrief ofwel de opmaat naar het opstellen van de begroting die in november gepresenteerd zal worden. het werd een pittig debat dat tot diep in de nacht duurde. 

CDA zet in op lastenverlichting.

Het CDA zette tijdens de behandeling van de Kaderbrief in op het matigen van de door het college voorgestelde lastenverzwaring, van het op peil houden van de concernreserve (de financiële kreukelzone van de gemeente) en op het aangaan van minder leningen door de gemeente hetgeen de schuldpositie van de gemeente minder zal verslechteren. Het CDA diende 2 moties daartoe in. Ook oppositiepartijen VVD en CU kwamen met moties van gelijke strekking. Geen van de moties haalde het. “Ik heb het college vergeleken met de Titanic. Een onzinkbaar geacht schip dat in volle vaart op een ijsberg afkoerst zonder daarbij af te remmen of koers te verleggen. Met alle financiële gevolgen van dien” zo zegt CDA Fractievoorzitter Joost Bleijie. “De lasten explosief laten stijgen, de concernreserve verlagen, veel meer schulden aangaan, een aantal algemene reserves halveren, het college vindt het een fatsoenlijke en degelijke manier van begroten. Ik vind het riskant en zelfs een beetje naïef.” Geen van de financiële moties haalde een meerderheid. “Natuurlijk is dat jammer en ook zorgelijk. Het college gaat door met het maken van de begroting waarbij meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt het fundament is. Lastenverhoging en een verdubbeling van de schuld van de gemeente per Leidenaar zullen het gevolg zijn. Ik hou echt mijn hart vast.”

Samen maken we de stad.

De behandeling van de Kaderbrief gaf ook een inkijkje in hoe serieus de slogan van het college Samen maken we de stad genomen kan worden. “Het is goed dat het college met heel veel Leidenaren en met heel veel Leidse bedrijven en instellingen wil samenwerk. Samen maken we de stad, dat is zeker waar. Maar of het college de stad ook wil maken samen met de oppositiepartijen is nog maar de vraag. Ik heb me verbaasd over de opstelling van D66, GL en PvdA. Als nou een groot deel van je oppositie onder aanvoering van het CDA grote en valide twijfels hebben bij de financiële onderbouwing van de kaderbrief en vragen om een matiging van ambities om de financiën niet de spuigaten uit te laten lopen, en er is geen enkel voorstel waar de college dragende partijen over willen praten, dan is de kaderbrief in beton gegoten en wil je helemaal niet samenwerken.” Maar had Bleijie dan anders verwacht? “Wellicht een beetje tegen beter weten in. In de commissie waar de Kaderbrief is besproken gooiden D66 en de PvdA al heel snel de deur dicht. Die haalden hun schouders op voor bezwaren van het CDA. Bij GroenLinks merkte ik wel een opening, maar helaas dat bleek ook een illusie. D66, GL en de Pvda gaven gaf meerdere malen aan dit een goede en degelijke manier van begroten te vinden. Ik heb zelfs gehoord dat de gemeente kerngezond is. Misschien is dat nog wel het meest zorgelijke van allemaal.”

Tegenbegroting

Het CDA rest nu niets anders dan in november bij het daadwerkelijk bespreken van de begroting met een tegenvoorstel te komen. “Dat zijn we nu wel aan de stad verplicht dus die tegenbegroting komt er”. Als uitgangspunt zullen we nemen dat de lasten voor Leidenaren en Leidse bedrijven niet verder mogen stijgen dan trendmatig. “Als er meer ambitie zijn dan geld, moet niet de Leidenaar opdraaien voor de extra kosten. Dat is echt mooie sier maken op kosten van een ander. Wat het CDA betreft zijn er genoeg ambities die het college kan schrappen. Welke? Nou laten we eens beginnen met het miljoen voor kunst in de openbare ruimte. Het college gaat dit realiseren, maar de Leidenaren gaan dit betalen. Dat hoeft wat ons betreft niet. Schrappen dus.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.